Saistošo noteikumu projekts par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”

Publicēts 27.01.2012

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt priekšlikumus papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektos. Savus priekšlikumus līdz 1.februāra plkst. 12.00 var sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas speciālistei Ingai Zapānei uz e-pastu inga.zapane@rdc.lv.

Saistoši noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0