Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā īstenots projekts “Latvijas koki mūsu skolas apkārtnē”

Publicēts 08.12.2016

Šogad Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas mācību darba prioritāte ir organizēt starpdisciplinārās nodarbības mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās. Viens no nodarbību tematiem  ir “Latvijas koki mūsu skolas apkārtnē”. Mācību gada sākumā katra klase izlozēja savu koku, kuru skolēni pastiprināti iepazīs un arī iepazīstinās savus skolasbiedrus.

Īstenojot šo projektu, prātus kopā lika klašu audzinātāji un mākslu jomas skolotāji. Klases audzinātājiem stundu tēma projekta ietvaros bija “Koks burciņā”. Katra klase kopā ar klases audzinātāju iepazina savu koku, pētīja to, noskaidroja, kas ir visraksturīgākais šim kokam. Skolēni mācījās būt vērīgi, darboties kopā, eksperimentēt, piedāvāt dažādus risinājumus. Skolēniem bija jāatrod, kur skolas apkārtnē aug viņu izlozētais koks un jāveido darbs izstādei, savācot stikla traukā attiecīgā koka lapas, skujas, augļus, čiekurus, riekstus utt. Stikla burciņas sagādāt un noformēt palīdzēja Skolēnu Parlaments.

Literatūrā uzdevums bija iepazīt dzeju par kokiem, arī izmēģināt sevi dzejnieku lomā. Organizējām skolas dzejas dienas “Mūsu ozoliņa draugi”. Pasākums sākās pie mūsu skolas ozola ar kopīgu dzejoļa iestudējumu skolotājas Sanitas Ivanovskas vadībā. Turpinājumā katra klase kopā ar skolasbiedriem gāja pie sava koka skolas apkārtnē, tur skandēja dzeju un fotografējās. Skolēniem tā bija iespēja iepazīt un apskatīt visus kokus mūsu skolas apkārtnē.

Vizuālās mākslas stundās pētījām koka attēlus gan dzejas dienas fotogrāfijās, gan citos resursos, mēģinājām uztvert un attēlot kokam raksturīgo siluetu un krāsu nianses. Katrs skolēns gleznoja Latvijas ainavu ar sava koka attēlojumu. Tapa vērienīga skolēnu darbu izstāde “Koks bērna acīm”, ar kuru arī atklājām mūsu skolas jauno izstāžu zāli. Izstādi kuplināja arī pulciņu darbi. Vizuālās un praktiskās mākslas pulciņa dalībnieki meklēja veiksmīgākos koka stilizācijas veidus, attēloja tos, izgatavoja spilventiņus ar koka attēlu (skolotāja Anita Doroščonoka). Pulciņš “Praktiskais latvietis” demonstrēja koka izmantošanas iespējas mākslā, no koka izgatavojot magnētiņus, rotaļlietas, pulksteņus (sk. Aleksandrs Doroščonoks).

Mūzikā skolēni iepazina dziesmas par kokiem. Katra klase izvēlējās un iemācījās vienu dziesmu par savas klases koku (sk. Jānis Veličko). Labākās dziesmas tika atskaņotas projekta noslēguma pasākumā “Kas būtu Latvija bez kokiem?”. Dziesmas dziedāja 2. klases “priedītes” (klases audzinātāja Anita Kudļa), 3. klases “bērziņi” (kl. audzin. Rasma Pudule), 7. klases “ābeles” (kl. audzin. Lāsma Malta), 8. klases “vītoli” (kl. audzin. Daiga Dzene) un 9. klases “liepas” (kl. audzin. Arnis Cercens). Uzstājās arī skolas ansamblis “Purenītes” un koris (sk. Jānis Veličko). Pasākumā aktīvi iesaistījās arī pārējās klases – 1. klases “ozoliņi” (kl. audzin. Evita Kubecka) un 5. klases “eglītes” (kl. audzin. Sanita Ivanovska) dejoja dejas, 4. klases “kļavas” (kl. audzin. Sandra Ostrovska) un 6. klases “lazdas” (kl. audzin. Anita Doroščonoka) uzstājās ar dzejas kompozīcijām. Skolēnu sniegumu vēl krāšņāku darīja kopā ar klases audzinātājiem un vecākiem veidotie tērpi.

Projektam “Latvijas koki mūsu skolas apkārtnē” noslēdzoties, izvērtējumu veica gan skolēni, gan skolotāji. Analizējot to, kas padarīts, sapratām, ka varam veikt vēl daudz. 2. klase kopā ar vecākiem apņēmās iestādīt dekoratīvās priedītes pie skolas; 9. klase ieteica apzaļumot skolas dīķa apkārtni. Projekta “Sporto visa klase” dalībnieki, 3. klase, vēlas ar dzīvžogu nodalīt skolas stadionu no lielceļa; pulciņa “Praktiskais latvietis” dalībnieki apsolījās rast praktisku pielietojumu pēc “Latvenergo” ieteikuma nozāģētajiem kokiem un veidot jaunas izstādes, izpētot un uzsverot koksnes faktūru. Izsludināsim konkursu, kura ietvaros skolēnu tēvi un vectēvi varēs darināt dzīvnieku tēlus no koka mūsu “Boņa dabas takai” ap skolu.

Uzskatām, ka darbiņš ir ļoti labi padarīts – mūsu skolā ir organizēts, izdzīvots, izdziedāts, izzīmēts, izdejots veiksmīgs projekts, kurā ikviens ir ieguvējs. Paldies visiem skolēniem, klašu audzinātājiem, skolotājiem, pasākumu organizatoriem un izstādes iekārtotājiem par aktīvu dalību projektā un skolas direktorei Silvijai Freibergai par jauko ideju projekta tēmai un atbalstu mūsu kopējā darbā!

 

Anita Doroščonoka,
vizuālās mākslas skolotāja 

20161117_091102 (1) 20161117_104641 (1) 20161121_123744 (2) DSC08524 DSC08525 DSC08529 DSC08532 DSC08537 DSC08547 DSC08551 DSC08558 DSC08568 DSC08578 DSC08605

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0