Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi

Publicēts 17.10.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/43
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 07.11.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Būvdarbu apjomi 1
Iepirkuma dokumenti2
Papildus informācija
Atklāta konkursa ziņojums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0