Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni Latgales Kultūrvēstures muzejā

Publicēts 31.03.2015

Mūsu skolā zīmēt, gleznot, līmēt, veidot un piedalīties konkursos patīk ļoti daudziem skolēniem. Aktīvi piedalījāmies arī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem veltītajā vizuālās mākslas konkursā “Rakstu darbi”. Skolas konkursam tika iesniegts piecdesmit viens zīmējums. Izvērtēt nebija viegli. Vienpadsmit darbus, kuri ieguva 1. vietu skolā, iesniedzām konkursa 2. kārtai. Labākajiem zīmētājiem kā balva tika piešķirta ekskursija uz Latgales Kultūrvēstures muzeju Rēzeknē.

Latgales Kultūrvēstures muzejā aplūkojām Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi “Soļi”. Iepazīties ar darbu dažādību, to tehnikām, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem mums palīdzēja muzeja mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure. Pēc izstādes aplūkošanas skolēniem tika dota iespēja arī pašiem izpausties. Bērni atkārtoja krāsu mācības zināšanas un pilnveidoja krāsu jaukšanas iemaņas. Tapa zīmējumi dažādās noskaņās, veidojot nelielu, īslaicīgu izstādes papildinājumu.

Paldies Latgales Kultūrvēstures muzejam par sniegto iespēju baudīt mākslu un izmēģināt savas spējas!

Anita Doroščonoka
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja

Autores foto

20150325_122456 20150325_110144 20150325_110746 20150325_111007 20150325_112516 20150325_113043 20150325_120103 20150325_122449

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0