Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni mācījās šķirot atkritumus

Publicēts 05.11.2015

Oktobrī SIA ,,ALAAS’’ darbiniece Edīte Čepule ciemojās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, lai mācītu skolēnus šķirot atkritumus. Pasākums sākās ar ļoti jauku multfilmu par ezīti, kurš nezināja, kur ir jāliek atkritumi. Pēc tam skolēniem tika sniegtas teorētiskas zināšanas par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kāds kaitējums rodas mums un videi, ja atkritumus izmetam dabā, vai dedzinām, kas notiek ar pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, ja tos iemetam šķiroto atkritumu konteinerā. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas bērniem piedāvāja spēli “Sašķiro atkritumus!”, tad visi kopā gājām šķirot līdzi atnestos atkritumus, jo pie skolas tika uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri papīram, plastmasai un stiklam. Zināšanas bērni apguva aizraujoši, gan spēlējot mācību spēli, gan piedaloties citās aktivitātēs. Viss pasākums pagāja kā viens mirklis, jo visiem bija interesanti, neviens nezināja, kas notiks tālāk, pārsteigumi sekoja cits citam.

Evita Kubecka

DSC_1326 DSC_1301 DSC_1303 DSC_1306 DSC_1308 DSC_1313 DSC_1316 DSC_1317 DSC_1319 DSC_1321 DSC_1323

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0