Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas “Vara talanti”

Publicēts 17.02.2015

13. februārī Rēzeknes novadā tika organizēts ikgadējais prasmju un talantu šovs “Vara talanti”. No mūsu skolas tajā piedalījās vairāki pulciņi. Folkloras pulciņš talantu šovā demonstrēja senču tradicionālā kultūras mantojuma prasmes. Šis pulciņš darbojas pirmo gadu. Viņiem patīk kopā dziedāt un apgūt jaunu instrumentus. Šo pulciņu vada skolotāja Madara Broliša. “Jautrais orķestris” uzstājās ar diviem priekšnesumiem. Bērni spēlēja klasiskās mūzikas skaņdarbus mūsdienu aranžējumā. 2. klase skaņdarbu papildināja ar zvaniņu skaņām, savukārt 4. klase demonstrēja talantu darboties ar sitamcaurulēm. Skolotāja Anna Kluša ne tikai sagatavoja muzikālo priekšnesumu, bet arī vasarā uzrakstīja projektu “Muzikāli radošas pēcpusdienas katrai dienai” šo un arī daudzu citu moderno mūzikas instrumentu iegādei.

Skaisti izskatīties “Jautrajam orķestrim” palīdzēja praktiskās mākslas pulciņa dalībnieki skolotājas Anitas Doroščonokas vadībā. Ar projektā “No veca jauns” iegādāto šujmašīnas un overloka palīdzību tapa skolēnu tērpi. Tērpu papildinājumus (šallītes un galvasrotas) 4. klases “Jautrā orķestra” dalībnieki izgatavoja paši – noadīja uz pirkstiem.

Pulciņa “Tradīciju klubiņš” meitenes talantu šovā dziedāja “častuškas” par skolas dzīvi. Šī pulciņa vadītāja ir skolotāja Ineta Strucinska. Meitenēm patīk dziedāt un uzstāties skolas koncertos.

Skolniekiem patika uzstāties novada organizētajā pasākumā, kur viņi ieguva jaunu pieredzi. Paldies Guntaram Skudram par jauko pasākumu un iespēju gan savus talantus demonstrēt, gan citu skolu talantus baudīt!

Anna Kluša
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolotāja

DSC_0361 DSC_0350 DSC_0354 DSC_0355 DSC_0357 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0