Sakstagala skolas koris “Purenīte” veiksmīgi piedalās konkursā “Dziesmai būt!”

Publicēts 24.04.2018

Pavasaris Latvijā nāk ar sakopšanas talkām, balto bērzu plaukšanu, pureņu ziedēšanu rāviņas malā un putnu dziesmām. Dziedam arī mēs…

Sagaidot Latvijas simtgadi, mūsu valstī tiek organizēts daudz interesantu pasākumu un darīts daudz labu darbu. Viens no šādiem Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētajiem pasākumiem Latvijas skolām ir koru konkurss “Dziesmai būt!” Koru konkurss vispirms notika novados, tad Latvijas četros novados (piedalījās ap 80 koriem no Latvijas skolām), un noslēguma koncerts plānots Rīgā. Konkursa mērķis ir motivēt skolēnus iesaistīties Latvijas dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un procesā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, veicināt koru māksliniecisko izaugsmi, pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas, profesionāli novērtēt koru māksliniecisko izaugsmi.

No Rēzeknes novada 1. pakāpi un dalību Latgales novada konkursā izcīnīja Sakstagala Jāņa Klīdzēja 2.-9. klašu meiteņu koris “Purenītes”, kora vadītājs mūzikas skolotājs Jānis Veļičko. Tad 13. aprīlī sekoja atbildīgais un godpilnais brauciens uz Latgales novada konkursu Jēkabpilī. Konkursā piedalījās 20 vispārizglītojošo skolu kori no Latgales novada. Korus vērtēja profesionāla žūrija: Anita Liekna, Edgars Vītols, Gints Ceplenieks, Rita Platpere. Šajā konkursā Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas koris “Purenīte” izcīnīja 1 pakāpi (48,48 punkti) un saņēma VISC Diplomu.

Koris to godam pelnījis, jo kora meitenes regulāri gāja uz mēģinājumiem, mācījās kustības un repertuāru, jo korim taču jāskan kā vienam veselam. Kora pastāvēšanas divos gados meitenes iemācījušās dažādas prasmes – sadziedāšanos, komunikāciju, matu pīņu pīšanu, smaidīšanu ar acīm, kā rakstnieks Jānis Klīdzējs grāmatā “Cilvēka bērns” to ir aprakstījis: “Boņs gribētu iemācīties tāpat smieties …, tā klusām, bez mutes un balss, ar acīm vien, tā, kā varētu iesmieties kādā citā cilvēkā, ka viņam paliek labāk uz reizes.” Tā smaidīt ar sirdi mācās kora meitenes talantīgā skolotāja Jāņa vadībā un smejoties saka: “Mēs mīlam skolotāja muzikālās austiņas!”

Kora draudzīgā atbalstītāju komanda ir kora vadītājs, skolotājs Jānis Veļičko, pureņpuķīšu darinātāja – mūsu skolnieču māmiņa, skolotāja Anna Kluša, dzelteno svārciņu šuvēja skolotāja Anita Doroščonoka, kora “menedžere” direktore Silvija Freiberga. Mums ir arī sava fanu komanda – skolas virtuves un tehniskās meitenes, lietvede, skolēnu vecāki, mūsu šoferīši, skolotāji un skolēni. Paldies arī Rēzeknes novadam par finansiālo atbalstu ceļā uz Jēkabpili. Uz konkursu mūs veda labsirdīgs Rēzeknes Autobusu parka šoferītis Rūdis.

Tikai kopā darot -“Dziesmai būt!’

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktore Silvija Freiberga

Foto: Anita Doroščonoka un Ineta Strucinska

20180323_120149 WP_20180413_009 WP_20180413_018

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0