Sākumskolas skolotājus aicina pieteikties starptautiskam eTwinning semināram par digitālajām prasmēm

Publicēts 06.10.2014

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai starptautiskā seminārā dažādu mācību priekšmetu skolotājiem par digitālajām prasmēm mācību procesā un eTwinning projektos. Seminārs no 14.līdz 16.novembrim notiks Dublinā, Īrijā.

Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 12.oktobrim, aizpildot tiešsaistes anketu http://ej.uz/anketa_cs_dublin. Semināru organizē Īrijas eTwinning Nacionālais atbalsta dienests sadarbībā ar Latvijas eTwinning Nacionālo atbalsta dienestu. Semināra darba valoda – angļu.

Seminārā skolotāji praktiskās nodarbībās apgūs eTwinning.net platformas rīkus, varēs uzzināt par skolotāju iespējām iesaistīties starptautiskos tiešsaistes projektos, kā arī uzzināt kolēģu pieredzi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā mācību darbā un eTwinning projektos. Semināra laikā notiks arī praktiska eTwinning projekta plānošana – dalībnieki apspriedīs projektu idejas, meklēs projekta sadarbības partnerus un nodarbību laikā arī reģistrēs projektus.

Dalībnieki: skolotāji ar vēlēšanos veidot sadarbības projektus
Seminārā piedalās: skolotāji no eTwinning dalībvalstīm
Tēma: „Digitālās prasmes eTwinning projektos”
Laiks: 2014.gada 14.līdz 16.novembris
Vieta: Dublina, Īrija
Darba valoda: angļu
Dalībnieku skaits no Latvijas: 4 pirmsskolas/sākumskolas skolotāji

Prasības pretendentiem:

  • Pirmsskolas/sākumskolas dažādu priekšmetu skolotāji, kas māca skolēnus vecumā no 5 līdz 12 gadiem
  • Reģistrējies www.etwinning.net
  • Ir idejas eTwinning projektiem par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu skolā
  • Var sazināties angļu valodā
  • Pēc semināra gatavs realizēt eTwinning projektu savā izglītības iestādē
  • Gatavs izplatīt informāciju par eTwinning sava reģiona izglītības iestādēs (vismaz 2 uzstāšanās 3 mēnešu laikā pēc pasākuma).

eTwinning nodrošina transportu un sedz transporta izmaksas Rīga – Dublina – Rīga, ieskaitot transporta izmaksas semināra programmas ietvaros. Tāpat eTwinning sedz semināra dalības maksu, viesnīcas un ēdināšanas izdevumus. Dalībnieks pirms pasākuma slēdz sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Programma pieejama: http://ej.uz/prog_cs_dublin, informācija par semināru: http://ej.uz/info_cs_dublin

Lai pieteiktos semināram, līdz šī gada 12.oktobra plkst. 24:00 jāaizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē http://ej.uz/anketa_cs_dublin. Jautājumus par semināru var uzdot rakstot uz info[at]etwinning.lv (tematā norādot „eTwinning seminārs Īrijā”) vai zvanot uz 67358067.
eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). eTwinning tiek īstenots Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ ietvaros, izmantojot projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu jomā. 2013. gadā programmā iesaistījušies 673 izglītības darbinieki, gada laikā īstenots 261 mācību projekts. Kopš 2005. gada eTwinning programmā reģistrējušies vairāk kā 2400 izglītības darbinieki no 875 Latvijas izglītības iestādēm, īstenojot vairāk nekā 1000 projektu (2014.gada janvāra statistika).

Ziņa pieejama arī šeit:

Informāciju sagatavoja:

Baiba Suseja

LR Izglītības un zinātnes ministrijas.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Eiropas Savienības programmu daļas vecākā referente
eTwinning komunikācijas speciāliste
Mūkusalas iela 41 (2.stāvs), Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.:   +371 67358067
www.etwinning.lv
www.jaunatne.gov.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0