Seminārs “Sociāli iekļaujošu kopienu stiprināšana Latvijā sadarbībā ar ārvalstu partneriem”

Publicēts 19.01.2018

25.janvārī Rīgā notiks seminārs “Sociāli iekļaujošu kopienu stiprināšana Latvijā sadarbībā ar ārvalstu partneriem”, kurā vairāku ar sociālo sfēru saistītu projektu partneri dalīsies ar starptautisko sadarbības projektu ietvaros īstenotajiem rezultātiem un aktivitātēm Latvijā.

Semināra mērķis ir sekmēt komunikāciju un kontaktu veidošanos starp projektu īstenošanā iesaistītajām institūcijām, potenciālajiem projektu rezultātu lietotājiem un ekspertiem, veicinot projektu rezultātu pielietojumu sociālās jomas attīstībai Latvijā.

Piedalīties ir aicināti visi, kas interesējas par aktivitātēm sociālās jomas attīstībā Latvijā.

Pasākuma darba kārtība ir atrodama šeit. Dalībai seminārā iespējams reģistrēties šeit līdz š.g. 19.janvārim. Seminārs notiks Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Konferenču zālē – Rīgā,  Kalpaka bulvārī 4.

Seminārā tiks apskatīti četru Eiropas teritoriālās sadarbības jeb INTERREG programmu – Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam, Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam, Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam un URBACT III pilsētvides attīstības programmas 2014.-2020.gadam – projekti, kas ir saistīti ar sociāli iekļaujošu reģionu veidošanu un stiprināšanu šādās jomās:

  • Bērnu un jauniešu sociālā iekļaušana vietējās kopienās;
  • Senioru un cilvēku ar invaliditāti sociālā iekļaušana vietējās kopienās;
  • Apstākļu radīšana veselīgam un aktīvam dzīvesveidam vietējās kopienās.

Eiropas teritoriālā sadarbība – pazīstama arī kā Interreg, ir viens no diviem Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķiem. Eiropas teritoriālā sadarbība nodrošina ietvaru kopīgu aktivitāšu īstenošanai, zināšanu un pieredzes apmaiņai starp nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa organizācijām no dažādām ES dalībvalstīm, ar mērķi kopīgi risināt līdzīgas problēmas un efektīvāk izmantot reģionu attīstības potenciālu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pilda Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu Nacionālās atbildīgās iestādes funkciju.

Informācija par visām Latvijā īstenotajām Eiropas teritoriālās sadarbības programmām pieejama šeit:

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/?doc=16884

https://www.facebook.com/ETCInterregLatvia/

Darba kārtība

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0