Siltumenerģijas piegāde no katlumājas Stoļerovā

Publicēts 29.08.2018

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RNP SPP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.10.2018. līdz plkst. 11:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: ”Siltumenerģijas piegāde no katlumājas Stoļerovā”
Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
Kontaktpersona: Aivars Lukša , e-pasts: aivars.luksa@stolerova.lv

Nolikums
Pielikumi
Jautājumi un atbildes
Atklātā konkursa ziņojums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0