Skolēnu dziesmas – Latvijai

Publicēts 14.11.2019

Jau tradicionāli novembra mēnesis Rēzeknes novadā tiek ieskandināts ar dziesmām par Latviju. Šogad pasākums “Mana dziesma Latvijai” Lendžu pagasta kultūras namā pulcēja kopā vienpadsmit gan pašmāju dziedošos kolektīvus, gan ciemiņus no Rīgas un izskanēja kā dāvana Latvijai dzimšanas dienā.

Koncerta laikā tika dziedātas dziesmas: “Es brīnos”, “Tēvzemei”, “Tu navaicoj”, “Saule aust”, “Skaista ir mana Latvija”, “Es izjāju prūšu zemi” un daudzas citas. Cildinot Latviju, tās dabas skaistumu, cilvēku sirsnību, spēku un izturību, tēvzemes mīlestību, tādējādi apliecinot, ka katrs mēs esam daļiņa no Latvijas. Dziesmās tāpat tika apliecināts, ka neviens cits šo zemi nemīlēs, tikai mēs paši, un savas dziesmas mēs arī dziedāsim paši. Tā kā tikko ir nosvinēta Lāčplēša diena, tad koncertā skanēja arī karavīru dziesmas, kuras dziedāja visi pasākuma dalībnieki. Koncerta noslēgumā skolēni vienojās kopdziesmā un vēlēja Latvijai daudz laimes dzimšanas dienā.

Paldies šī pasākuma iniciatorei un vadītājai Irēnai Ivanovai, īpašs paldies Lendžu pagasta tautas nama vadītājai Ligitai Meļko par viesmīlīgo uzņemšanu, kā arī paldies visiem šī pasākuma dalībniekiem: Maltas vidusskolas 3.-12. klašu korim un popgrupai (vadītājas Irēna Ivanova un Tatjana Klomāne); Feimaņu pamatskolas popgrupai „Zvārgulīši” (vadītāja Vija Kruste); Rēzeknes novada speciālās pamatskolas vokāli instrumentālajam ansamblim (vadītājs Juris Dervanovs) un vokālajam ansamblim (vadītāja Jeļena Mačukāne); Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskola popgrupai “Mākonītis” (vadītāja Ināra Blinova); Kaunatas vidusskolas 1.- 4. klašu korim (vadītāja Maruta Čudare); Dricānu vidusskolas vokālajam ansamblim “Viejeņi” (vadītājs Jānis Veličko); L. Rancānes Makašānu amatu vidusskolas solistei Viktorijai Oriehovai (skolotāja Marija Andina); Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas vokālajam ansamblim “Purenītes” (vadītāja Aija Cīrule – Leiduma), kā arī ciemiņiem – Rīgas Imantas vidusskolas zēnu korim “Auseklītis” (vadītājs Eduards Grāvītis, koncertmeistare Aija Ziņģīte).

Anita Rudziša,
Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciāliste

Autores foto

20191113_123936 20191113_130156 20191113_134726 20191113_135738

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0