Skolotāju diena Audriņu pamatskolā

Publicēts 08.10.2015
Pirmās klases dāvana skolotājiem

Skolotāju diena – viens no siltākajiem, aizkustinošākajiem rudens svētkiem. Tāpēc pirmdien, 5. oktobrī, Audriņu pamatskolā pulcējās visi, kas ciena pedagoga darbu – skolēni, vecāki, vecvecāki, skolas absolventi. Visi, kas vēlējās apsveikt, izteikt pateicības vārdus tiem, kuri no dienas dienā dāvina ikvienam daļiņu no sevis.

No paša rīta skanīgs skolas zvans aicināja visus uz svinīgo Skolotāju dienas pasākumu. Pasākums bija organizēts jautru sacensību veidā. Uz “ringa” tika aicinātas divas komandas – skolēnu un pedagogu. Šajā dienā nebija nopietnu konkursu, tikai joku un smieklu pilni. Tieši tāpēc pasākumā valdīja jautra un nesasprindzināta gaisotne.

Šoreiz katra konkursa uzvarētāji nesaņēma nekādas materiālās balvas. Tās aizstāja brīnišķīgas, neparastas dāvanas – dejas, dziesmas, ludziņas, kuras pedagogiem gādīgi sagatavoja bērni.

Jautrās sacensības starp skolotājiem un skolēniem noslēdzās negaidīti, tomēr simboliski – neizšķirts – uzvarēja draudzība!

Īpaši aktīvi sevi pierādīja Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde. Šī diena viņiem bija atbildības pilna. Sapulcē bija nolemts aizvietot pedagogus un dāvināt viņiem atelpas brīdi.

Skolēni “pielaikoja” gan direktora amatu, sakārtojot skolas darbu šajā dienā, gan mācību daļas vadītāja amatu, sastādot stundu sarakstu, gan priekšmetu pedagogu un klašu audzinātāju amatu, vadot stundas un organizējot starpbrīžus.

Pēc smagās darba dienas “jaunie” skolotāji atzinās, ka nākotnē vēlas apgūt pedagoga profesiju, kaut gan tā nav viegla.

Skolotāju diena Audriņu pamatskolā noritēja aizraujoši un jautri. Tomēr tai tika piešķirta dziļa, nopietna jēga – skolēnu un skolotāju saliedētības, savstarpējās saprašanās, mijiedarbības veicināšana.

Novēlam skolotājiem paturēt sevī laba noskaņojuma dzirksteli visa mācību gada garumā!

Īpašs paldies par līdzdalību Skolotāju dienas organizēšanā Audriņu pamatskolas skolniecēm, pašpārvaldes loceklēm – Viktorijai Korsakai un Janai Novikovai, kā arī Audriņu pamatskolas pedagogiem – Sandrai Jeršovai, Allai Denisovai, Nadeždai Osipovai, Margaritai Platonovai, Tatjanai Vabalei, Ludmilai Fjodorovai, Alīnai Krasovskai.

Oksana Brokāne
Audriņu pamatskolas skolotāja, pasākuma organizatore

Teātra pulciņš dāvana skolotājiem ludziņa no skolas dzīves Skolotāju komanda. Vokālā ansambļa dāvana - dziesmas. Teātra pulciņš dāvana skolotājiem ludziņa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0