Sludinājums par nekustamā īpašuma – telpu – nomas piedāvājumu atlases kārtību

Publicēts 17.04.2014
 1. Nomnieks – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, kontaktpersona: Sandra Frančenko, tālr.: 64607202, e – pasts: sandra.francenko@rdc.lv ;
 2. Nomas telpu lietošanas mērķis – biroja telpas, kā arī telpas nomāt dokumentu ilgstošai glabāšanai un novietošanai, ar iespēju veikt telpu pielāgošanu nomnieka vajadzībām;
 3. Maksimālais telpu nomas termiņš – līdz 30 gadi;
 4. Nomas objekts – telpas no 100 m2 līdz 130 m2 platībā, Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes darbības nodrošināšanai no juridiskas vai fiziskas personas, piemērojot nomas piedāvājumu atlasi;
 5. Nomas telpām ir jāatrodas ne tālāk kā 400 metru attālumā no Rēzeknes novada pašvaldība administratīvās ēkas, kas atrodas Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne;
 6. Nomas telpām jābūt aprīkotām ar ūdensapgādi, kanalizāciju, elektroenerģijas padevi, ar interneta pieslēgumu vai jābūt iespējai aprīkot ar interneta pieslēgumu;
 7. Nomas telpu ēkas teritorijā ir jābūt automašīnu stāvvietai;
 8. Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta – līdz 2014.gada 6.maijam, plkst.10.00, Rēzeknes novada pašvaldībā, adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4601, 16.kabinets;
 9. Piedāvājumu atvēršanas vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldība, 21.kabinets 2014.gada 6.maijā, plkst.10.00
 10. Ar telpu nomas atlases kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 23.kabinetā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā old.rezeknesnovads.lv
 11. nekustamā īpašuma – telpu – nomas piedāvājumu atlasi veic saskaņā ar 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

Vairāk informācijas

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0