Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi ar izmitināšanu pilngadīgām personām

Publicēts 18.01.2018

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi ar izmitināšanu pilngadīgām personām  Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.01.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi ar izmitināšanu pilngadīgām personām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Silvija Strankale, tel.64607194, e-pasts: silvija.strankale@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0