Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji var iesniegt pieteikumus biznesa ideju konkursam

Publicēts 02.02.2018

Līdz 21. februārim Labklājības ministrija (LM) aicina sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus iesniegt pieteikumus biznesa ideju konkursam, kura mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā tiek gaidītas biznesa idejas, kas piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām, piemēram, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanai, izglītības veicināšanai, atbalstam zinātnei, vides aizsardzībai un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības nodrošināšanai.

Katrs pretendents var iesniegt vienu biznesa ideju, kurai paredzēts finanšu atbalsts dotācijas veidā no pieciem līdz 20 tūkstošiem eiro. Dotācijas saņemšanai 10% no kopējā finansējuma pretendentam jānodrošina no saviem līdzekļiem. Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam būs jādibina sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas īstenos biznesa plānu. Paredzamais laiks biznesa plāna īstenošanai un rezultātu sasniegšanai – līdz diviem gadiem.

Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 21. februāra plkst. 17, aizpildot un nosūtot LM interneta vietnē www.lm.gov.lv/text/3806 ievietoto pieteikuma veidlapu.

Jautājumus par pieteikuma sagatavošanu var uzdot pa tālruni 64331834 vai nosūtot uz e-pasta adresi registracija.su@lm.gov.lv.

Vairāk informācijas klātienē varēs uzzināt 7. februārī plkst. 16, kad LM telpās notiks informatīva sanāksme. Piedalīšanās sanāksmē – tikai ar iepriekšēju pieteikšanos (pieteikuma anketa – ej.uz/LM_ideju_konkurss).

Ideju konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, pretendentu vērtēšanas kritēriji, kā arī sociālo uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti atrodami LM mājaslapā www.lm.lv, Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” sadaļā, atverot apakšsadaļu “Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkurss”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0