Rēzeknes novada domes sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja: Regīna Baranova
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katru trešdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 (Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, 1. stāvs, 5. kabinets)
Tālrunis: 64607194
E-pasts: regina.baranova@rezeknesnovads.lv
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Viktors Ščerbakovs
Komitejas sastāvs: Anita Ludborža, Viktors Ščerbakovs, Vasīlijs Bašmakovs, Ērika Teirumnieka, Vilis Deksnis, Pāvels Melnis, Anatolijs Laizāns.