Sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā

Publicēts 15.05.2013
Iepirkuma rezultāts - pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar Pilnsabiedrība”AKN, reģ. Nr. 40103568595, kopējā līguma summa LVL 63458,55(bez PVN)
Iepirkuma identifikācijas numurs – GaPP2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013.gada 28.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618
Iepirkuma priekšmets – sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, saskaņā ar Vienkāršotās rekonstrukcijas tehnisko projektu
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618
Kontaktpersona – Voldemārs Vabals, tālr.26334750, e-pasta adrese: info@gaigalava.lv; darba laiks: no plkst.8-00 līdz plkst.16-30.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0