Starptautiskiem jaunatnes projektiem šogad pieejams gandrīz miljons eiro

Publicēts 06.09.2017

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludinājusi trešo programmas Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursu, kas noslēgsies šā gada 4. oktobrī plkst. 13 pēc vietējā laika. Kopējais plānotais finansējums 2017.gada trešajā projektu konkursā ir 983 340,76 eiro:
1. pamatdarbības  „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektiem (kopā) – 824 495,16 eiro, no kuriem 235 689,31 eiro projektu īstenošanai sadarbībā ar ES kaimiņvalstīm;
2. pamatdarbības „Stratēģiskās partnerības izglītības,apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai, t.sk. starptautisko jauniešu iniciatīvas projektiem, 105 627,60 eiro;
3. pamatdarbības „Atbalsts politikas reformai” projektiem – 53 218 eiro.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem
http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti
Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā  „Erasmus+”, savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.viaa.gov.lv sadaļā  „Erasmus+”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0