Stoļerovas jaunieši piedalās projektā „Es – formāli neformāls jaunietis!”

Publicēts 22.07.2016

Sākoties vasarīgajam laikam, Rēzeknes novada Stoļerovā aktīvi rosās jaunieši. Pateicoties Rēzeknes novada jauniešu neformālo apmācību projekta sniegtajam finansējumam, gados jaunie stoļerovieši izmanto iespēju piedalīties, īstenot un gūt pieredzi biedrības „Tauriņi” realizētajā projektā „Es – formāli neformāls jaunietis!” (biedrības vadītāja Dzintra Gribuste). Projekta galvenā iecere – attīstīt bērnu un jauniešu neformālo izglītību pilsoniskā sabiedrībā, organizējot pasākumus, aktualizējot darba nozīmīgumu, tādējādi attīstot jauniešos uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu apgūšanu. Jauniešu projekta koordinatore ir Laura Gribuste. Projekta īstenošana norit kopā ar Stoļerovas pagasta padomi, Rēznas pamatskolu un biedrību „RtA absolventu asociācija”.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu formālo un neformālo apmācību metodes un darba formas lietderīga brīvā laika pavadīšanā. Neformālu apmācību programmā jauniešiem ietilpst patriotisma jūtu kultivēšana un dzimtā pagasta teritorijas sakopšana un veidošana, uzņēmējdarbības tēmas aktualizēšana un sadraudzības tīkla veidošana ar tuvējām jauniešu organizācijām.

Jau maijā Stoļerova kļuva sakoptāka, jo pirmā šī projekta aktivitāte paredzēja darba tikuma sekmēšanu un dzimtās vietas labiekārtošanu. Tādējādi tika stādīti košumkrūmi, jaunieši paši darbojās, lai turpmāk pagastā būtu par vienu sakārtotu vietu vairāk.

Jūnijā stoļerovieši varēja piedalīties interaktīvā nodarbībā „Līderība un uzņēmējdarbības prasmes”, kuru vadīja „RtA absolventu asociācija” valdes locekle, lektore Lolita Kivleniece-Kuzņecova. Praktiskajā lekcijā varēja vairāk uzzināt par līdera īpašībām, līderības prasmju attīstīšanu un motivācijas aspektiem, kā arī aizdomāties par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu un tās uzsākšanu nākotnē. Šajā pašā dienā Stoļerovā noritēja atraktīva un izzinoša spēle bērniem un jauniešiem „Vides diena – līderībai un komandas saliedētībai”. Sešos kontrolpunktos varēja iepazīt ne tikai pagasta dažādus apskates objektus, bet arī pārliecināties par savām zināšanām dažādos dabas jautājumos, iemēģināt roku praktisko darbu veikšanā veidojot vējdzirnavas, taureņus, kā arī apliecināt savu atraktivitāti dažādos atjautības uzdevumos.

Projekta aktivitātes jaunieši turpinās arī augustā, jo plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Maltas bērnu un jauniešu centru, brīvā laika pavadīšanas centru „Strops” (Lipuškos).

No projekta īstenošanas ieguvēji ir Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta jaunieši, tie, kuriem ir būtiski pilnveidot sevi neformālajā izglītībā, lai nākotnē to varētu izmanto savas karjeras un profesionālās darbības veidošanā.

Šī projekta rezultātā Stoļerovas pašvaldības jauniešiem ir sniegta iespēja apgūt formālās un neformālās apmācību metodes, izmantot brīvo laiku lietderīgi, apgūstot praktisko darbību pieredzi, zināšanas no citu jauniešu skatupunkta.

Laura Gribuste,
projekta „Es – formāli neformāls jaunietis!” koordinatore

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0