Strūžānos iesvētīja jauno krustu

Publicēts 10.11.2017

Oktobra pēdējā dienā, sirsnīgā un emocionāli piepildītā gaisotnē Strūžānu ciematā tika iesvētīts jaunuzstādītais ceļmalas krusts. Klātesot krietnam pagasta iedzīvotāju pulciņam, svētbrīdi vadīja draudzes prāvests Māris Laureckis.

Doma par jauna krusta uzstādīšanu cilvēku prātos virmoja sen, jo vecais pa daudzajiem gadiem jau bija fiziski un morāli nolietojies. Problēma bija arī tā, ka tas atradās privātīpašumā, un jaunie saimnieki nebija ieinteresēti ne krusta sakopšanā, ne uzturēšanā.

Iedzīvotāju konsultatīvā padome, uzklausot cilvēkus, uzrakstīja vēstuli pagasta pārvaldes vadītājam ar lūgumu atjaunot un uzstādīt krustu citā vietā. Kopā ar draudzes prāvestu tika izskatītas un izvērtētas vairākas iespējamās krusta atrašanās vietas. Visbeidzot tika panākta vienošanās, ka jaunais krusts atradīsies pretī esošajai kapličai. Arī vizuāli krusts tagad ļoti labi iekļaujas ciemata jaunā parka teritorijā.

Ar pagasta pārvaldes atbalstu tika sagādāti nepieciešamie būvmateriāli un krāsas. Visus darbus veica pagasta strādnieki. Krusta apkārtnē tika iestādītas puķes, dekoratīvie krūmi un mūžzaļie kociņi.

Iesvētīšanas ceremonijā prāvests pateicās visiem cilvēkiem, kuri ņēma dalību krusta uzstādīšanas darbos, aizlūdza par viņiem un vēlēja Dieva žēlastību. Skolēni norunāja sirsnīgus dzejolīšus un nolika pie krusta aizdegtas svecītes. Pateicības vārdus savā uzrunā teica arī Stružānu pagasta pārvaldes vadītājs Vilis Tutins, uzsverot, ka tikai visi kopā varam atrisināt sasāpējušus jautājumus un realizēt iecerētos sapņus.

Svētbrīža noslēgumā visi klātesošie vienojās kopīgā lūgšanā. Prāvests Māris Laureckis vēlēja, lai jaunais krusts nes svētību ciematam un cilvēkiem, kuri pulcēsies šeit maija dziedājumos, noskaitīs lūgšanu Dvēseļu dienā vai Adventa laikā, vai vienkārši ies garām, godbijībā noliecot galvu. Galvenais, lai katra lūgšana un katra vēlēšanās nāktu no sirds, tad arī visos darbos un attiecībās sajutīsim Dievpalīgu.

Leokādija Razgale,

Strūžānu KN vadītāja

Autores foto

IMG_8573IMG_8569IMG_8551IMG_8543IMG_8538IMG_8533IMG_8528

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0