Strūžānos sacentās jaunie dīdžeji

Publicēts 19.02.2019

Valentīndiena nav iedomājama bez sirsniņām, pārsteiguma mirkļiem un radošas darbošanās. Šogad Strūžānu kultūras namā rīkotajai bērnu- jauniešu Valentīndienas disenītei izdomājām pielikt t.s pievienoto vērtību – Jauno dīdžeju konkursu.

Konkursa mērķis bija dot iespēju skolēniem aktivizēties, parādīt savu talantu un savas dotības, radīt vēlmi izpaust sevi, kā arī veicināt skolēnu interesi par dīdžeja amata prasmju apgūšanu, iemācoties veikt mūzikas atlasi, piemērot to konkrētam pasākumam, tāpat apgūt pirmās zināšanas un iemaņas, darbojoties ar apskaņošanas aparatūru pieredzējuša dīdžeja uzraudzībā.

Konkursam pieteicās trīs dalībnieki. Katrs no viņiem atskaņoja savu sagatavoto mūzikas programmu apmēram divdesmit minūšu garumā. Dīdžejiem vajadzēja arī prast darboties ar mikrofonu, iepazīstinot ar sevi, savu izvēlēto mūziku, piesaistot dejotājus savam repertuāram.

Jāteic, ka jaunie dīdžeji tiešām bija ļoti pacentušies, un katrs uzstājās godam. Priecēja tas, ka bija izvēlēta dažādu stilu un dažādu laika periodu mūzika, katram bija sava „odziņa”, kas raksturīga tikai viņam.

Uzvarētājus secībā noteica publikas balsojums. Katrs pasākuma dalībnieks uz viņam piešķirtās sirsniņas uzrakstīja tā dīdžeja vārdu, kurš viņam vislabāk patika.

Vislielāko sirsniņu skaitu un līdz ar to pirmo vietu nopelnīja Artis Gļauda ( Jaunstrūžānu pamatskola, 7. klase), otro vietu Kristaps Obermanis (Dricānu vidusskola, 10. klase), bet trešajā ierindojās Arnolds Anufrijevs (Jaunstrūžānu pamatskola, 7. klase).

Uzvarētāji saņēma Pateicības un nelielas balvas. Lai motivētu jaunos dīdžejus darboties šajā lauciņā arī turpmāk, nolemts, ka nākamās bērnu – jauniešu diskotēkas vadīs tieši viņi, protams, pieredzējuša dīdžeja vadībā, bet tā būs lieliska pieredze un uzdrīkstēšanās veikt tik atbildīgu un pašiem patīkamu darbiņu. Lai izdodas!

Leokādija Razgale,
Strūžānu kultūras nama vadītāja

Autores foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0