Strūžānu pagasta pārvalde izsludina sabiedrisko apspriešanu par koku izciršanu

Publicēts 18.02.2016

Rēzeknes novada Stružānu pagasta pārvalde paziņo, ka Strūžānu ciemā plāno veikt 30 koku izciršanu pie Strūžānu ezera, ar mērķi atbrīvot vietu parka izveidei. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā/valdījumā esošās zemes Rēzeknes novada Strūžānu pagasta īpašumā: Kad. Nr.: 78940020107

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Strūžānu pagasta pārvaldē (Miera iela 14a, Strūžānu pagasts, Strūžāni, Rēzeknes novads) pie zemes ierīcības speciālista, sākot ar 2016 gada 15. februāri līdz 2016. gada 29. februārim. Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” .

Sīkāka informācija pie zemes ierīcības speciālista Normunda Mozga, telefona Nr.: 27876886.

Silvija Igaune

Strūžānu pagasta pārvaldes lietvede

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0