Sumina Rēzeknes novada pedagogus

Publicēts 10.10.2018

5. oktobrī Bērzgales pagasta Kultūras namā notika Rēzeknes novada Skolotāju dienas pasākums.

Uzrunājot pedagogus, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne sacīja, ka skolotājam katra cilvēka dzīvē ir milzīga loma: “Es domāju, ka katrs no mums atceras savu pirmo skolotāju, savu pirmo skolas dienu. Novēlu jums jaukus, mācīties gribošus skolēnus!” Savukārt Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs uzsvēra, ka pateicība, kas nāk no skolēniem, ir vislabākā alga: “Lai jums pietiek spara iedvesmot skolēnus un vecākus, lai katra diena nes gandarījumu!”

Vairākiem novada pedagogiem tika pasniegti Izglītības ministrijas (IZM) apbalvojumi.
IZM Atzinības rakstu saņēma Feimaņu pamatskolas direktore Aina Drikšņa – par veiksmīgu skolas tēla veidošanu un sadarbības veicināšanu ar dažādām organizācijām, Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas skolotāja Anita Kudļa par augstiem sasniegumiem interešu izglītībā, mērķtiecīgu un radošu pedagoģisko darbu un Maltas vidusskolas skolotāja Antonina Smale par godprātīgu, ilggadēju, nozīmīgu darba ieguldījumu izglītības procesā. Ar IZM Pateicības rakstu tika apbalvota Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” vadītāja Valentīna Mališeva par būtisku ieguldījumu Rēzeknes novada pašvaldības sabiedriskajā un izglītības jomā.

Ar Rēzeknes novada pašvaldības pateicības rakstiem tika apbalvotas pirmsskolas skolotājas Indra Dzene (Silmalas PII), Edīte Kroiče (Maltas PII “Dzīpariņš”), Alla Bondarenko (Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes Čornajas pirmsskolas programmas realizācijas vieta), Žanna Kadacka (Kaunatas PII “Zvaniņš”), Tatjana Poikāne (Griškānu PII “Sprīdītis”), Irina Šemeņeva (Maltas vidusskola), Ļudmila Putāne (Maltas vidusskola), Elita Zvīdre (Bērzgales PII), Irina Grabovska (Dricānu PII), Ināra Blinova (Ozolaines PII “Jāņtārpiņš”), Nellija Deksne (Verēmu pamatskola), Diāna Grikova (Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes Lūznavas pirmsskolas izglītības programmas realizācijas vieta), Ināra Šķestere (Nautrēnu PII “Vālodzīte”), Valentīna Iļjenko (Uļjanovas PII “Skudriņa”); sākumskolas skolotājas Inese Bikovska (Gaigalavas pamatskola), Kristīne Liepiņa (Dricānu vidusskola), Ņina Titova, (Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu sākumskola), Dzintra Smirnova (Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu sākumskola), Gaļina Žugunova (Tiskādu vidusskola), Jeļena Bažanova (Tiskādu vidusskola); mākslas un sporta jomas skolotāji Inese Boļšija (Dricānu vidusskola ), Aivars Šutka (Tiskādu vidusskola), Aleksandrs Boroduļins (Bērnu – jaunatnes sporta skola), Andris Putrāns (Jaunstrūžānu pamatskola), Elīna Sjakste (Nautrēnu vidusskola), Mārīte Bukovska (Maltas speciālā internātpamatskola), Nadežda Kaliņina (Maltas speciālā internātpamatskola), Inga Feldmane (Tiskādu speciālā internātpamatskola), Gunita Zālīte-Misāne (Adamovas speciālā internātpamatskola), Valentīns Semjonovs (Tiskādu speciālā internātpamatskola), Antons Rancāns (L.Rancānes Makašānu amatu vidusskola), valodu, fizikas un matemātikas un vēstures jomas skolotāji Terēsija Gruznova (Jaunstrūžānu pamatskola), Alla Vorobjova (Audriņu pamatskola), Nellija Žogota (Nautrēnu vidusskola), Jekaterina Gudkova (Rēznas pamatskola), Inese Kokoreviča (Maltas vidusskola), Vija Dikule (Adamovas speciālā internātpamatskola), Natālija Krasņakova (Adamovas speciālā internātpamatskola), Vladislavs Kisteris (Kaunatas vidusskola), Dace Vasilevska (Audriņu pamatskola), Marija Smirnova (Feimaņu pamatskola), Valentīna Turlaja (Nautrēnu vidusskola).

Ar Rēzeknes novada pašvaldības pateicības rakstiem tika apbalvoti izglītības iestāžu administrācijas darbinieki- Olga Jurčenko (Bērzgales PII), Irina Žukova (Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība Bērzgales pamatskola), Skaidrīte Strode (Dricānu vidusskola), Ivars Igaunis (Jaunstrūžānu pamatskola), Līga Salmane (L.Rancānes Makašānu amatu vidusskola), Anita Klismete (Kaunatas vidusskola), Ija Cvetkova (Tiskādu speciālā internātpamatskola), Ineta Upeniece (Feimaņu pamatskola).

Uz skatuves tika aicināti arī jaunie pedagogi – Audriņu pamatskolas sporta skolotājs Juris Fedotovs, sākumskolas skolotāja Aleksandra Vilčinska, Nautrēnu vidusskolas sākumskolas skolotāja Lāsma Saleniece, Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes jaunie pirmsskolas skolotāji  Natālija Kuzņecova un Viktorija Baranova, Bērnu un jauniešu sporta skolas futbola treneri Jurijs Ionins un Vjačeslavs Višņakovs.
Pēc apsveikumiem sekoja pasākuma neformālā daļa, skolotājus sveica muzikālā grupa “Los Pulidos”.

Diānas Seleckas teksts un foto
DSC_0087 DSC_0092 DSC_0096 DSC_0101 DSC_0115 DSC_0123 DSC_0137 DSC_0145 DSC_0148 DSC_0151 DSC_0164 DSC_0179 DSC_0185 DSC_0193 DSC_0202

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0