Svarīgs paziņojums potenciālajiem projektu iesniedzējiem LEADER projektu konkursa 5. kārtas ietvaros

Publicēts 18.01.2018

Rēzeknes rajona kopienu partnerība informē, ka šī gada 17. janvārī Lauku atbalsta dienestā ir saskaņoti grozījumi, kas paredz projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 22. februārim (iepriekš bija paredzēts 8. februāris), ņemot vērā izmaiņas atbalsta apmērā. Saskaņā ar izmaiņām viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa palielināta līdz 20 000 euro (sākotnēji bija noteikts 10 000 euro).

Lūdzam ņemt vērā minētās izmaiņas projektu izstrādes gaitā! Plašāka informācija mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv. Konkursa sludinājums šeit.

Kontaktpersona: Stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne (tālr. 64607183, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0