Svinot “iekāpšanu” otrajā gadu simtā!

Publicēts 22.11.2019

2018. gads Latvijas kultūras un lielākās daļas tās iedzīvotāju dzīvēs pagāja Latvijas 100-gades zīmē. Visa gada garumā tika organizēti un apmeklēti šim nozīmīgajam notikumam veltīti pasākumi, ar vislielāko saviļņojumu tika sagaidīta mūsu valsts 100.dzimšanas diena ikvienā pilsētā un teju katrā Latvijas stūrītī. Šķiet, sajūtas, kas pārņēma visu savas zemes patriotu sirdis pagājušajā gadā, vairs nebūs iespējams pārspēt… Patiesi, lielais 100 ir nosvinēts ar grandioziem salūtiem, gadiem veidotiem koncertiem, 100-gades Dziesmu un deju svētkiem un visā visumā unikālām sajūtām… Šis- 2019.gads gads ir nesis jaunas sajūtas un pārdomas- apziņu, ka mūsu valsts ir “iekāpusi” 2.gadu simtā- tas ir maz vai daudz? Cilvēka mūžam tas ir ievērojams gadu skaits, savukārt 100 gadus vecs koks vēl nevar sasniegt apmērus, kas būtu saucami par dižkoku, kā tad ar valsts 100 gadiem? No vienas puses vēl tik mazi un jauni esam, no otras puses- tik notikumiem, priekiem, sāpēm, reformām, apvērsumiem, traģēdijām un skaistiem notikumiem bagāti ir bijuši šie 100 gadi, kas vienai otrai krietni vecākai valstij varbūt nemaz nav piedzīvoti… Lai vai kā, tie ir mūsu 100, izloloti, izcīnīti, izsāpēti, izdziedāti un “izpriecāti”- sirdij mīļi un tuvi, kādreiz jūtot un pārdzīvojot līdzi tam, kas notiek, citreiz- slaukot aizkustinājuma un lepnuma asaras par sevi un savu Tēvzemi! Un, sākoties jaunai 100-gadei, gribās ar cerībām sirdī klusi pie sevis izdvest- “Dievs, svētī Latviju!”, lai šī 100-gade mums ļauj būt pašiem savā zemē noteicējiem, lai mūsu mazās valsts mieru nesatricina ārēji draudi un lielas iekšējas problēmas, lai šī 100-gade mūsu zemei paver plašas iespējas izaugsmei visās dzīves jomās, bet galvenais- lai tam visam pāri ir miers un drošība!

Ar cerību un lūgumu “Dievs, svētī Latviju!”, nosaucām arī Ozolaines Tautas nama rīkoto šī gada Valsts proklamēšanas 101. gadadienai veltīto pasākumu, vadoties pēc savām sajūtām sirdī un domājot par visu augstāk minēto… Svētku brīdis sākās ar vīru kora “Graidi” koncertu, kora dibinātāja un diriģenta Jāņa Mežinska vadībā. Nosaukumam izmantotais vārds “graidi” ir sens ļatgaļu vārds, kas apzīmē krāsainu dzīparu audeklā. Tāda bija arī vīru kora uzstāšanās- te patriotiskas notis, te smeldzīgs minora skanējums melodijas ritējumā, te mažora priecīgās skaņas. Vīri kā ozoli… kur gan citur, ja ne Ozolaines Tautas namā… Svinīgā pasākuma turpinājumā uzdevām paši sev jautājumu, kas ir Dzimtene, kas ir tauta, kas ir valsts, savas sajūtas ievērpjot Latvijas valsts himnas dziedājumā, katrs pa savam… Svētku apsveikumu Ozolaines pagasta iedzīvotājiem un ciemiņiem veltīja Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs. Savu sveicienu bija sagatavojušas arī Ozolaines Tautas nama Senioru pulciņa “Uguntiņa” dalībnieces, kā ik gadu, arī šoreiz pasniedzot pašu rokām radītu dāvanu. Tuvojoties valsts svētkiem, “Uguntiņas” rokdarbnieces ik gadu meistaro kādu savu īpašu veltījumu- viņu rokās ir tapusi Ozolaines pagasta garākā šalle valsts karoga krāsās, 100-gades pasākumā Ozolaines pagasta pārvaldei svinīgi tika pasniegta ar rokam izšūta Ozolaines pagasta karte, bet šogad tapa lupatu paklājiņi Ozolaines pagasta PII “Jāņtārpiņš” bērniem- motorikas attīstībai, sajūtu takai un formu mācībai un dažādu figūru veidošanas aktivitātēm.

Valsts proklamēšanas gadadienas pasākums ik gadu ir oficiālākais gada brīdis, taču šogad nonācām pie secinājuma, ka tas tomēr ir arī viens no sirsnīgākajiem pasākumiem gadā, jo tieši šajā dienā veltam īpašas sajūtas savai zemei, Dzimtenei, valstij, kurā dzīvojam, tieši šajā dienā visvairāk aizdomājamies par patriotismu un Dzimtenes mīlestību. Un tieši šajā dienā sakām sirsnīgu PALDIES veselam pulkam pagasta iedzīvotāju- par stipru ģimeņu veidošanu, par labu un izcilu darbu pagasta pārvaldes struktūrās, par sabiedrisko aktivitāti un citām brīnišķīgām vērtībām un darbiem. Zāli pilda sveicēju pulks un ziedu klēpji, izskan tik daudz sirsnīgu vārdu, smaids rotā cilvēku sejas un labvēlība mirdz teju katrās acīs…

Tieši 18. novembrī suminām, godinām un sakām paldies ilggadējiem Ozolaines pagasta pārvaldē un tai piederīgajās struktūrās strādājošajiem cilvēkiem, kuri šeit darbojas 5, 10, 15, 20 un vairāk jubilejas gadus. Tāpat, ik gadu, 18.novembra svinību ietvaros, mūs ar savu klātbūtni pagodina rakstnieka Mihaila Naricas starptautiskā fonda pārstāvji, suminot Ozolaines pagasta ģimenes, kuras velta lielu uzmanību un sniedz lielu ieguldījumu bērnu izaugsmē un attīstībā, sekmējot viņu interešu, talantu attīstību, veicinot pašpietiekamu, perspektīvu un laimīgu nākotni. Šogad īpašās M.Naricas fonda balvas un apsveikumus saņēma Olgas un Viktora Bartkeviču ģimene un Irinas un Alekseja Samodurovu ģimene.

Jau 4. gadu neatņemama šo svētku sastāvdaļa ir arī Ozolaines pagasta augstākā apbalvojuma “Ozolaines pagasta lepnums” pasniegšana. Lepnuma balva nav apbalvojums, kas pakļauts stingram reglamentam, konkrētiem matemātiski vai tehniski izmērāmiem kritērijiem, tā ir balva, kas ir izmērāma cilvēku sajūtās, sirsnībā, labajos darbos, gudrā dzīvesziņā un citās cilvēciskajās īpašībās, kas dažiem ir īpaši izteiktas, izpelnoties sabiedrības atzinību. Šogad par centīgu sabiedrisko darbību suminājām 2 Ozolaines pagasta senioru paaudzes pārstāves – Galinu Filippovu un Mariju Jurkovu. Marijas kundze, savulaik, jaunības laikos ir bijusi galvenā Bekšu ciema elektrifikācijas veicinātāja, taču mūsdienu kontekstā neizmērojama ir viņas mīlestība un centība pagasta vēstures, īpaši, Bekšu ciemata izzināšanā, apzināšanā, glabāšanā, apkopošanā. Viņa ir sniegusi milzīgu atbalstu filmas “Mēs kā zīles ozolā” tapšanā un aktīvi sniedz informatīvu atbalstu arī grāmatas par Ozolaines pagastu tapšanas procesā. Gaļinas kundze ir ļoti atsaucīgs, izpalīdzīgs, atvērts cilvēks, kas ar milzīgu entuziasmu iesaistās Ozolaines pagasta kultūras dzīvē, sniedzot savu ieguldījumu, īpaši seno kulināro tradīciju retrospekcijā, izceļot gaismā sen aizmirstas prasmes, amatus, kādreizejās sadzīves neatņemamas sastāvdaļas, ar to papildinot dažādus Ozolaines pagasta svētkus. Abas “Ozolaines pagasta lepnums” balvas saņēmējas šogad tika sveiktas gan ar īpašo, ar rokām darināto, zīles kausu, gan arī ar speciāli šim pasākumam darinātajām patriotiskajām pērlīšu brošām, Latvijas karoga izskatā.

2019. gada septembrī Ozolaines pagasta bibliotēkā tika atvērta Galda spēļu bibliotēka, kuras saturu veido dažādas spēles par un ap Latviju. Tuvojoties valsts svētkiem, bibliotēkā tika izsludinātas galda spēļu sacensības. Piedalījās dažādu paaudžu dalībnieki, spēlējot savam vecumam, zināšanām un spējām atbilstošas spēles. Taču par turnīra galveno spēli tika noteikta “Latvija. Faktu spēle”, kas, neapšaubāmi, ir arī viena no sarežģītākajām bibliotēkas krājumā. Oktobra un novembra mēnesī vairākas komandas sacentās šīs spēles izspēlē, demonstrējot savas zināšanas un erudīciju. Turnīra noslēgumā tika  izvirzīti tā erudītakie dalībnieki- jauniešu vidū par zinošākajiem un erudītākajiem dalībniekiem tika atzīti Jūlija Borisova, Snežana Karziņina un Guntis Dunčs, bet vecākajā paaudzē ar zināšanām “spīdēja” senioru kluba “Uguntiņa” dalībniece Albīna Šļahtoviča. Valsts svētku pasākuma ietvaros visiem klātesošajiem piedāvājām noskatīties videoklipu par sacensību gaitu mēneša garumā, protams, iedvesmojot un aicinot nākt un izvēlēties spēles brīva laika pavadīšanai ģimenes vai draugu lokā, lietderīgi un saturīgi pavadot tumšos ziemas vakarus. Bet filmas noslēgumā, protams, apbalvojām turnīra uzvarētājus, dāvinot patriotiskas dāvanas.

Pa vidu apbalvošanas ceremonijām, apsveikuma vārdiem, ziedu klēpjiem, skatītāju un dāvanu saņēmēju priekam uzstājās talantīgi bērni un jaunieši. Ar savu brīnumjauko balsi skatītājus priecēja mazā meitenīte Kristīne Bufale no Jāņa Ivanora Rēzeknes mūzikas skolas (skolotāja Danuta Kārkliniece, koncertmeistare Romualda Dāvide), dāvinot klausītājiem tik gaišas dziesmas, kā Ērika Ešenvalda “Bērna prieks” un Ričarda Rodžersa dziesmu “Do-re-mi” no slavenās filmas “Mūzikas skaņas”. Folkloristiskas noskaņas pasākumā ienesa J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas skolniece un folkloras kopas “Vīteri” dalībniece Liene Skrebinska, priecējot gan ar kokles spēli, gan brīnišķīgo balsi, dziesmu “Ai, zaļā birztaliņa” un “Akāciju palags” izpildīšanā. Skaisto muzikālo vakara salikumu vēl krāšņāku padarīja Dionas Liepiņas spēcīgais vokāls, dziedot par to, ka nekur nav tik labi kā mājās- savā pagalmā, ikvienam no mums nododot vēstījumu, ka nekur nav tik labi, kā šeit, zemē, pa kuru esam gājuši savas bērnības gaitas…

Sakām paldies visiem pasākuma apmeklētājiem un viesmāksliniekiem par brīnišķīgo kopā būšanu, par kopā dziedāšanu, par sajūtām un prieku, ko viens otram dāvinājām… Šis bija viens sirsnīgs Valsts proklamēšanas dienas svētku brīdis, kas apliecināja vien to, ka mūsu pagastā, novadā un valstī dzīvo sabiedriski aktīvi, centīgi, atbildīgi, sirsnīgi un visādi citādi brīnišķigi cilvēki, kas, sanākot kopā, veido lielu spēku… Noslēgumā, Dionas Liepiņas izpildījumā izskanot Guntara Rača dziesmai “Vētra nāk”, vēlējām ikvienam, lai vētra nāk tikai skaistās dziesmās, bet mūsu valstij un ikvienam no mums, lai vētras iet garām; lai miers ir virs zemes un cilvēkiem labs prāts! Ar gaišu un cerīgu skatu raugoties nākotnē…

Teksts: Santa Ostaša
Foto: Jūlija Borisova

Seniou klubs Uguntina pasniedz davanu PII Jantarpins Parvaldes vaditajs Edgars Blinovs Ozolaines pagasta lepnums Marija Jurkova Ozolaines pagasta lepnums Galina Fillipova Liene Skrebinska dzied Kristine Bufae DSC_0715 DSC_0542

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0