Tautas muzikantu saiets “Večerinka Gaigalavā”

Publicēts 17.05.2019

Gaigalavas kultūras namā 11. maijā jau ceturto gadu notika Tautas muzikantu saiets „Večerinka Gaigalavā”. Šogad pasākumā piedalījās 20 muzikanti, kuru virtuozā spēle un dziedāšana priecēja skatītājus. Dažādu mūzikas instrumentu – akordeona , bajāna, garmoškas, cītara, bungu, ģitāras un vijoles skaņas lika gan līdzi dziedāt, gan ļauties dejas solim.

Pasākumā muzicēja – Voldemārs Džigurs no Balviem, Genādijs Rudakovs no Žīguriem, Leontīns Dailis Bērziņš no Balviem, Pēteris Belinskis no Rogovkas, Pēteris Jermacāns no Lazdukalna, Aija Keiša no Baltinavas, Venārs Dūre no Rugājiem, Vitālijs Plešs no Vectilžas, Anna Višķere no Ilzeskalna, Mārtiņš Jurciņš no Lendžiem, kapela „Dricāni-Gaigalava” (vadītājs Andris Eriņš, sastāvā muzikanti – Aivars Sarnovičs, Aleksandrs Kindzulis, Irina Koževnikova), kapela „Briežuciema dāmas” (vadītāja Anita Pakalnīte, muzikantes – Maruta Ločmele, Aija Keiša un Maruta Ločmele), Salnavas kapela – (vadītāja Aija Jurāne, muzikanti- Aivars Zeiļuks un Zinaīda Poltanova- Ločmele).

Viesus un muzikantus sagaidīja kultūras nama amatierteātris „Optimisti” ar īpašajām uzkodām „Bišu dzēliens” un „Liepusalu” veselības dzērienu. Baudīt tautas instrumentu spēli atbrauca skatītāji no tuvākiem un tālākiem novadiem- no Siguldas, Balviem, Madonas, Kārsavas, Gulbenes, Rēzeknes u.c. Tautas mūzikai ir īpašs spēks, tā vieno visu paaudžu klausītājus, tāpēc pasākuma apmeklētāju pulkā bija visu vecumu večerinkas cienītāji. Visi guvām patiesu prieku par kopīgiem dančiem un sirdij tuvām dziesmām. Paldies visiem muzikantiem un pasākuma apmeklētājiem!

Gaigalavas kultūras nama vadītāja Valentīna Deksne

DSC_0145 DSC_0148 DSC_0152 DSC_0157 DSC_0162 DSC_0165 DSC_0176 DSC_0184 DSC_0196 DSC_0203 DSC_0217 DSC_0221 DSC_0231 DSC_0240

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0