Teātra spēlēšanas svētki Gaigalavā – “Lubāna vilinājums”

Publicēts 13.08.2019

3. augustā Gaigalavas kultūras namā notika astoņpadsmitie amatierteātru svētki “Lubāna vilinājums”. Pasākums, kas pirmsākumos bija senioru teātru svētki, nu pārtapis par visu paaudžu teātru kolektīvu svētkiem. Mūsu kultūras namā darbojas trīs amatierteātri – “Optimisti”, “Bykovīši”, “Apīnis”, kuri pie sevis pulcē domubiedrus no tuviem un tāliem novadiem.

Amatierteātra “Optimisti” dalībnieki, kā vienmēr, ciemiņus sagaidīja ar savām īpašajām maizītēm – “Bišu dzēliens”, “Spēka maize”, “Saldā dzīve”, sieru un Liepusalas veselības dzērienu. Katram kolektīvam no “Laimes akas” bija jāizvelk sava laimīgā loze- dažādu tēju maisiņi. Bija arī jāpiereģistrējas īpašā viesu grāmatā, ierakstot kādu domu graudu vai novēlējumu.

Festivāla atklāšanā svētku dalībniekus ar skaistām dziesmām sveica Rugāju dāmu vokālais ansamblis (vad. Sanita Anckina). Amatierteātra “Optimisti” režisore Ilze Vugule katram kolektīvam un režisoriem bija sagatavojusi novēlējumus kā ceļamaizi nākamajiem darba cēlieniem. Savukārt, “Optimistu” dalībnieki apsveica Ilzi, izsakot pateicību par viņas radošo darbību, visus organizējot un kopā sasaucot: „Paldies, ka Tu biji, esi un būsi”. Pēc sirsnīgas sasveicināšanās ceremonijas, sākās izrāžu laiks. Pasākuma programmu vadīja kolektīva “Apīnis” dalībnieki – Anita Macāne un Roberts Voits.

Amatierteātra “Apīnis” iestudējumā varējām vērot skeču – “Kāzas”. Dažiem aktieriem tā bija pirmizrāde. Sanita Babre uz skatuves kāpa kopā ar savu piecgadīgo dēliņu Aivi, kurš šogad bija jaunākais festivāla dalībnieks.

Pirmoreiz festivālā piedalījās Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Dekteru amatierteātris (rež. Ērika Bozoviča) ar izrādi – A.Reimans “Krustmāte Jūle no Tūles”. Izrāde skatītājus aizrāva ar spraigo sižetu un spilgto aktieru tēlojumu. Nautrēnu pagasta Rogovkas amatierteātris (rež. Maruta Miščenko) festivālā piedalās astoto gadu, viņi šoreiz rādīja skeču – “Kļūdīties ir cilvēcīgi”. Viņu izrādēs, kā vienmēr, dzirksteļo asprātīgi teicieni un humors. Prieks, ka šajā kolektīvā iesaistās arī vairāki jaunieši.

Lieliska sadarbība ir izveidojusies ar Madonas novada kolektīviem. Ošupes pagasta Degumnieku amatierteātris “Cits modelis” (rež. Iveta Šķēle) mūs priecēja ar vairākiem skečiem – “Pētera iespaidi Rīgā”, “Vecenītes parkā”, “Vecmāmiņa un bankomāts”, “Sesijas laiks”, “Pie ārstiem”. Ar skeču programmu “Kādreiz un tagad” viesojās Madonas novada Aronas pagasta amatierteātris “Aronieši” (rež. Laima Vanaga).

Vistālāko ceļu bija mērojuši divi kolektīvi no Ziemeļvidzemes. Burtnieku novada Valmieras pagasta amatierteātra “Valmiermuižnieki” (rež. Iveta Kļaviņa) iestudējumā skatījāmies izrādi – mūsdienīgu komēdiju -Hermanis Paukšs “Ar spaini pa galvu”. Kocēnu novada Zilākalna pagasta amatierteātris (rež. Inese Stepāne) rādīja vairākus skečus – Žanis Ezītis “Un tas viss par viņu”, K. Štrāla- Dreika “Mīļie nodoklīši”, R. Missūne “Pusdienas ar slieku”.

Pēc izrādēm braucām uz Lubāna ezeru, kur mūs sagaidīja amatierteātra “Bykovīši” dalībnieki ar iestudētu teatralizētu programmu. Tikām iesaistīti dažādās aktivitātēs, kurās dalībniekiem bija “jāizpērk” atļauja piekļūt Lubāna ezeram – gan atbildot uz viktorīnas jautājumiem, gan piecu minūšu laikā iestudējot skeču par dažādām tēmām, piemēram, “Dzimšanas dienas svinības laivā”, “Zvejnieka sapnis vasaras naktī”, “Pīļu medību sezonas atklāšana”, “Romantiskas vakariņas niedrājā”, “Lielveikala atvēršanas diena pie Lubāna ezera”. Var apbrīnot aktieru un režisoru izdomu un improvizācijas spējas – dažu minūšu laikā sagatavot priekšnesumu. Pēc interesantajiem priekšnesumiem katram aktierim tika piešķirts tituls “Jautrais un radošais”. Taču pārbaudījumi vēl nebeidzās, jo bija jādejo ar spoku, kurš sargā Lubāna ezera zeltu. Tikai darbojoties kopā, Lubāns gūst gandarījumu un ļauj izbaudīt savu vilinājuma spēku un dāvā enerģiju. Pēc visām aktivitātēm baudījām gardos Diānas Andrejevas gatavotos sierus un garšīgo zupu, kuru vārīja vietējā uzņēmuma SIA „Annas receptes” pavāre. Pasākuma noslēgumā apmeklējām ūdenstūrisma attīstības centru “Bāka”, iepazīstinājām mūsu tālākos viesus ar tūrisma iespējām mūsu novadā.

Svētki ir atskaites punkts par paveikto, gandarījums par grūto darbu izrādes tapšanas procesā. Svētki ir prieka mirkļi, kad varam izjust kopības sajūtu, smelties idejas, gūt pozitīvas emocijas un enerģijas lādiņu nākamajiem darbiem, iegūt jaunus draugus un nodibināt kontaktus.

Degumnieku amatierteātris “Cits modelis” festivālā piedalās piekto gadu, katru reizi brauc šurp ar prieku sirdī, jo jūtas gaidīti. Viņi uzskata, ka te var redzēt citu kolektīvu sniegumu un iegūt pieredzi. Kolektīva režisore Iveta Sķēle piebilst, ka šis pasākums liek sasparoties un dod stimulu jaunām izrādēm: “Ja jau citi var, vai tad mēs nevaram? Mēs arī – varam un darām!”

Valmieras pagasta “Valmiermuižnieki” režisore Iveta Kļaviņa saka: “Paldies par jauko pasākumu Gaigalavā. Mums, vidzemniekiem, tā bija jauka iespēja pavērot teātra draugus no Latgales puses. Šādi pasākumi, pirmkārt, ir nepieciešami pašiem teātra spēlētājiem, jo mēs taču esam amatieri, nevis profesionāļi. Un kur tad vēl jaukā vakarēšana pie Lubāna ezera ar garšīgo zupu un sieriem!”

Spēlējot teātri mēs gūstam prieku, jaunus draugus un iekļaujamies starpnovadu kultūras pasākumu apritē. Tie kolektīvi, kuri atbrauc pie mums, aicina ciemos uz saviem rīkotajiem pasākumiem. Tā, piemēram, pagājušajā gadā uz Lubāna vilinājumu bija atbraucis Skultes teātra kolektīvs, un šogad mēs tikām aicināti piedalīties amatierteātru saietā – konkursā “Pasmaidi, sirds gaiša kļūs”, kas veltīts Edgara Liepiņa piemiņai. Gaigalavas amatierteātris “Apīnis” ar izrādi, kura veidota ar Konstantīna Medņa dzeju, veiksmīgi startēja Skultē, atvedot uz Gaigalavu “Labākā režisora balvu”.

Paldies visiem Gaigalavas radošajiem aktieriem par ieguldīto darbu izrāžu tapšanas procesā un rīkojot svētkus! Paldies visiem atbalstītājiem un skatītājiem!

Gaigalavas kultūras nama vadītāja Valentīna Deksne

Lauras Sarnovičas foto

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0