Tehniskā projekta izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/041/015 “Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros

Publicēts 15.10.2013

Iepirkuma identifikācijas numurs - NPP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 28.oktobris plkst.13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Iepirkuma priekšmets – tehniskā projekta izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/041/015 “Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Kontaktpersona - Viktors Vasiļevskis, tālr.64644360, e-pasts: info@nagli.lv
Iepirkuma nolikums
Lēmums
Līgums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0