Tehniskā projekta izstrāde ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014 “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros

Publicēts 04.11.2013

Iepirkuma identifikācijas numurs - SAK.P.P 2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 19.novembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Iepirkuma priekšmets – tehniskā projekta izstrāde ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014 “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona - Roberts Majors, tālr.29434684, e-pasts: info@sakstagals.lv
Iepirkuma nolikums
Tehniski ekonomiskais pamatojums
Līgums
2014.gada 9.janvāra lēmums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0