Tehniskā projekta izstrāde Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukcijai

Publicēts 10.05.2010

Iepirkuma identifikācijas numurs – IPP 2010/2 ELFLA
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Ilzeskalna pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Iepirkuma priekšmets – pakalpojumi, tehniskā projekta izstrāde Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukcijai
Iepirkuma izpildes termiņš – no 2010.gada 25.maija līdz 2010.gada 24. augustam
Piedāvājumus iesniegt – Ilzeskalna pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619, līdz 2010. gada 17. maijam plkst. 10.00
Finanšu piedāvājums
Iepirkuma instrukcija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0