„Tehniskā projekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 ietva

Publicēts: 26.06.2012

Atjaunots: 10.09.2020

Pašvaldības paziņojumi

Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP FPP 2012/3ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 05.07.2012. plkst.14:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde, c.Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4623
Iepirkuma priekšmets – Tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana un akceptēšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130, kā arī autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājuma iesniegšanas vieta -  Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde, c.Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4623
Kontaktpersonas: Larisa Vinogradova, tel. 64607171, e-pasts: Larisa.Vinogradova@rdc.lv
Anita Verčinska, tel. 64644892, e-pasts: Anita.Verčinska@feimani.lv

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!