Tehniskā projekta izstrāde ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā”

Publicēts 22.05.2011
Identifikācijas numurs - KPP 2011/1ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš -  2011.gada 31.maijs  plkst.10.00
Iepirkuma priekšmets – tehniskā projekta izstrāde ūdenssaimniecības infrastruktūras Pasūtītāja nosaukums un adrese -  Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasts, reģistrācijas Nr. 90000014550, adrese: c.Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4621
attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvaldē, c.Liuža, LV-4152, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona - Marija Vasiļjeva, Kantinieku pagasta sekretāre, tālr. 64640644, e-pasta adrese: marija.vasiljeva@kantinieki.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0