Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Staņislavs Šķesters
Komitejas priekšsēdētāja vietniece:  Ērika Teirumnieka
Komitejas sastāvs:  Guntis Rasims, Ērika Teirumnieka, Regīna Baranova, Viktors Ščerbakovs, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Ņizins.