Tēva diena Kaunatā

Publicēts 15.09.2020

Par godu Tēva dienai, Kaunatā tika organizētas makšķerēšanas sacensības – “Kaunatas zelta karūsa” un futbola sadraudzības spēle starp Jelgavas un Kaunatas futbolistiem.

Agrā 13. septembra rītā dalībnieki un atbalstītāji pulcējās Kaunatas estrādē, lai izlozētu savu makšķerēšanas vietu un dotos pēc lielā loma. Šeit visus sagaidīja Kaunatas pagasta sporta organizators Pēteris Kablanovs. Sacensību sākumā sporta organizators vēlreiz atgādināja sacensību nolikuma prasības, dalībnieki ar parakstu apliecināja gan nolikuma, gan iekšējās kārtības noteikumus, un makšķerēšana varēja sākties

Sacensības sākās plkst.7.00 un beidzās plkst.11.00 Piedalījās četri bērni – Kristiāna Filatova, Egīls Jeršovs, Artēmijs Rudanovs, Jegors Karpovs un 11 pieaugušie – Viktors Grišunovs, Oskars Brokāns, Igors Meļņičenko, Valentīns Brokāns, Juris Čurens, Ambrozijs Baltiņš, Leonīds Silovs, Aleksejs Jeršovs, Vladimirs Filatovs, Dace Zagorska, Tamāra Kablanova.

Sacensības tika noslēgtas ar Kaunatas pagasta pārvaldes vadītāja Sergeja Bašmakova un Kaunatas zelta karūsas braucienu laivā pāri Kaunatas dīķim.

Tad notika lomu svēršana un rezultātu apkopošana. Rezultāti tika apkopoti divās kategorijās: jaunāko dalībnieku (bērnu) rezultāti un vecāko dalībnieku (pieaugušo) rezultāti.

Jaunāko dalībnieku rezultāti:

1. vieta Egīls Jeršovs (0,295 kg);
2. vieta Jegors Karpovs ( 0,122 kg);
3. vieta Artēmijs Rudanovs (0,086 kg).

Lielāko zivi (0,87 kg)  nozvejoja Egīls Jeršovs, bet mazākā zivs (0,17 kg) tika Jegoram Karpovam.

Vecāko dalībnieku rezultāti:

1. vieta Vladimirs Filatovs (0,874 kg)
2. vieta Juris Čurens (0,549 kg)
3. vieta Oskars Brokāns (0,412 kg)

Lielako zivi nozvejoja (0,469 kg) nozvejoja Juris Čurens, bet mazāko zivi (0,05 kg) -  Ambrozijs Baltiņš.

Šoreiz sacensībās tika ieviests jauninājums – sava vizuālā tēla popularizēšana. Liels prieks bija par to, ka šis jauninājums netika atstāts novārtā, dalībnieki bija ieradušies ar greznām cepurēm, izdekorētām atbilstoši makšķerēšanas tēmai, bija arī izdekorēta makšķere un spainis. Par vizuālā tēla popularizēšanu tika pasniegtas veicināšanas balvas.

Diplomus un dāvanas dalībniekiem pasniedza Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs kopā ar Kaunatas zelta karūsu.

Vietējie iedzīvotāji labprāt piedalās sacensībās tādā veidā popularizējot makšķerēšanu gan kā aktīvu atpūtu brīvā dabā, gan kā veidu, lai sanāktu kopā.

Pēc makšķerēšanas sacensībām Kaunatas vidusskolas jaunajā sporta stadionā notika futbola sadraudzības spēle starp viesiem no Jelgavas un kaunatiešiem. Tā kā tā bija sadraudzības spēle, tad uzvarēja draudzība. Ļoti ceram, ka šādas sadraudzības spēles pāraugs tradīcijā un notiks daudz biežāk.

Liels paldies visiem dalībniekiem, atbalstītājiem un organizatoriem par jauki pavadīto Tēva dienu!

Kaunatas tautas nama vadītāja Ligita Jokste – Bogdanova

Foto – Ligita Jokste – Bogdanova, Ināra Ūdre

IMG_3881 IMG_3957 IMG_3959 IMG_3991 IMG_4027

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0