Tēva diena Sakstagalā

Publicēts 09.09.2019

Kopš 2010. gada septembra otrā svētdiena Latvijā ir Tēva diena. Tā ir oficiāli atzīmējama diena, kas iekļauta atceres un atzīmējamo dienu kalendārā. Tāpēc arī mēs, Sakstagala pagasta sabiedrisko aktivitāšu centra vadītāja Līga Sarkane, Kantinieku pagasta bibliotēkas vadītāja Anna Kluša un Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centra vadītaja Valda Tutina 8. septembrī Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrā rīkojām pasākumu veltītu Tēva dienai.

Bērniem bija iespēja rosīties radošajā darbnīcā, kur saviem tētiem varēja izgatavot apsveikuma kartiņu. Bērni bija ļoti radoši un veidoja apsveikuma kartiņas ne tikai tētiem, bet arī vectētiņiem.

Lielu sajūsmu bērniem radīja zīmējumi ar hennu, ko piedāvāja Kristīne Rimša. Arī dažas māmiņas gribēja rotāties ar hennas zīmējumiem.

Bērni un vecāki varēja cienāties ar svētku cienastu un baudīt svētku atmosfēru, zīmēt, krāsot un kopīgi pavadīt šo saulaino dienu.

Paldies mūsu pagasta pārvaldniecei Tamārai Tutina, ka atbalsta mūs mūsu ideju īstenošanā.

Mēs ļoti ceram, ka šī tradīcija turpināsies mūsu pagastos, jo tikai kopā būšana spēj saliedēt ģimenes.

Līga Sarkane,
Sakstagala pagasta

sabiedrisko aktivitāšu centra vadītāja

teva_diena3

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0