Tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem

Publicēts 09.05.2018

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā par tradīciju kļuvis aicināt nākamo pirmklasnieku vecākus un viņu atvases pirms skolas gaitu uzsākšanas apmeklēt skolu un iepazīties ar klases audzinātāju.

Šajā tikšanās reizē bija ieradušies 11 bērni un viņu vecāki. Skolas direktore Silvija Freiberga aicināja nākamos pirmklasniekus iepazīstināt ar sevi, pēc tam visus veda ekskursijā pa skolu, stāstīja kādos papildus pulciņos bērniem būs iespēja piedalīties un iepazīstināja ar klases audzinātāju Rasmu Puduli. Audzinātāja pastāstīja par sevi un savām darba gaitām. 1.-4. klašu skolēni un skolotāji ciemiņiem bija sarūpējuši nelielu koncertu. Viņi dziedāja, dejoja un gāja kopīgā rotaļdejā ar mazajiem. Skolas ēdnīcā ciemiņi tika cienāti ar pīrāgu.

Mēs esam ļoti priecīgi, ka uz mūsu skolu atnāks tik aktīvi, atraktīvi un drosmīgi pirmklasnieki, un mēs, sadarbojoties ar vecākiem, atklāsim jaunus talantus! Ar nepacietību gaidām tikšanos 1. septembrī!

Rasma Pudule,
sākumskolas skolotāja

DSC_0007 DSC_0010 DSC_0019

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0