Tikšanās ar pensionētajiem skolotājiem Bērzgalē

Publicēts 06.11.2014

Bērzgales pagasta bibliotēkā Skolotāju dienas ietvaros notika pasākums „Tikšanās ar pensionētajiem skolotājiem”. Šoreiz atmiņās dalījās pieci skolotāji: Janīna Pekša, Ilga Orlovska, Anna Adijāne, Janīna un Mārtiņš Belinski.
Skolotāji dalījās iespaidos par agrākajiem laikiem, mācīšanas iespējām un veidiem, atbildēja uz dažādiem jautājumiem. Skolēni un pieaugušie ar interesi klausījās ilggadējo skolotāju stāstījumā. Sevišķi skolēniem bija interesanti, viņiem tas šķita kā kaut kas neiespējams, pat neticams. Tagad skolēni zinās, ka šie cienījamie cilvēki ir skolotāji, kuri mācījuši arī viņu vecākus. Skolotāju siltie un sirsnīgie atmiņu stāstījumi aizkustināja katru klausītāju.
Skolotāji, tie ir kā akas, no kurām var smelties zināšanas, pieredzi, mīlestību, sirds siltumu un idejas. Būt par Skolotāju nenoliedzami ir sūtība vai nolemtība, jo liktenis tik atbildīgu un grūtu darbu uztic garā stiprākajiem un dvēselēs bagātākajiem cilvēkiem, kas spējīgi būt par iedvesmas un jaunrades avotu, kas ir aicināti saglabāt sevī un bērnos vēlmi palūkoties aiz apvāršņa maliņas.
Šogad novembrī Janīnai Pekšai un Ilgai Orlovskai paliks 82 gadi. Apsveicam! Pensionētie skolotāji – tas ir mūsu Zelta fonds.

Cienījamie skolotāji, lai Jūs visus sargā no Debesīm, mīl un saprot uz Zemes!

 

Ruta Romanova
Bērzgales pagasta bibliotēkas vadītāja

Bērzgales pensionētie skolotājiSkolēni ar interesi klausījās skolotāju stāstījumā

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0