Tiskādu bērnu nama jaunieši apmeklēja ”Talantu kursu’’ Bulduros

Publicēts 12.05.2015

„Talantu kurss” projekta ietvaros Tiskādu bērnu nama jaunieši kopā ar direktora vietnieci Larisu Franckeviču un sociālo aprūpētāju Tatjanu Strupišu apmeklēja kursus Bulduros. Katram no jauniešiem bija iespēja ne tikai iegūt jaunas zināšanas, bet arī praktiski sevi realizēt kādā konkrētā nozarē: kulinārijā, mehānikas nozarē, gleznošanā, mūzikā, būvniecībā, fotografēšanā, apsardzē, telesakaros – operatora lomā; montāžas darbos; pašaizsardzībā.

Pirmajā dienā meitenes mācījās cept pīrāgus un picas. Zēni darbojās autoservisā, kur izmēģināja mehāniķa darbu. Bērni apmeklēja jaunbūvi, kur redzēja, kā top jauna māja, cik sarežģīts ir celtnieka darbs; redzēja, kā veic kosmētisko remontu.

Otrajā dienā bija tikšanās ar profesionālo fotogrāfu. Bērni apmeklēja praktisko nodarbību, kur mācījās: fotografēt; pareizi izvēlēties rakursu, fonu; koriģēt fotogrāfijā redzamās nepilnības, izmantojot datoru .

Rīgā bērni paciemojās firmas „Balticom” filiālē, kur mācījās pareizi pieņemt un atbildēt uz telefona zvaniem; uzzināja kā darbojas telefonu sakari; kopā ar montieri stiepa vadus uz devīto stāvu. Pēc šīs nodarbības “Balticom” darbinieki pasniedza Tiskādu bērnu nama jauniešiem diplomus un dāvanas.

Trešajā dienā jaunieši iegriezās apsardzes firmā, kur viņiem bija iespēja iepazīties ar firmas bibliotēku. Bērni izvēlējās sev grāmatas par pašaizsardzību; par dažādiem aizsardzības veidiem, par ieročiem. Jauniešiem pastāstīja par apsarga profesiju, kur jāmācās lai strādātu par apsargu.

Noslēgumā bērni pastaigājās pa Vecrīgu, kur pusdienoja kafejnīcā ”Vecmeita ar kaķi”.

Projektu “Talantu kurss” atbalsta sabiedriskā organizācija “Bāreņu un audžu ģimeņu atbalsta centrs Sirota.lv”. Šie kursi patiešām atstāja uz bērniem dziļu iespaidu! Paldies visiem kursu organizatoriem!

Olga Jakušenoka
Sociālā aprūpētāja 

DSC_0441 DSC_0408DSC_0292

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0