Tiskādu vecticībnieku kopienas lūgšanu namā restaurēts kroņlukturis

Publicēts 21.05.2020

Tiskādu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams ir valsts aizsargājamais vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardz.nr.5870). 18.gs. pirmajā pusē celtā koka baznīca ir viens no vecākajiem lūgšanu namiem Rēzeknes novadā, kas saglabājis savu sākotnējo funkciju.

Tiskādu vecticībnieku draudze cenšas veikt visus lūgšanu nama remonta darbus, lai saglabātu to nākamajām paaudzēm. Šajā gadā, pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības palīdzībai, mums ir radusies iespēja restaurēt lūgšanu nama kroņlukturi. Metāla kroņlukturis atrodas centrā virs altāra. Kroņlukturis nebija mainīts un remontēts kopš tā uzstādīšanas laika (pirms 115 gadiem). Sens un skaists kroņlukturis ar svecēm rotāja mūsu dievnama iekštelpu un tam bija nepieciešami restaurācijas darbi. Kroņlukturis bija nožēlojamā stāvoklī – pietrūka vai bija deformētas vairākas arhitektoniskās detaļas, dažādās vietās parādījās metāla korozija, jo tas vairākas reizes bija pārkrāsots, bet nekad netika attīrīts līdz vajadzīgajam slānim un apstrādāts ar nepieciešamajiem materiāliem. Šajā pavasarī tika veikta kroņluktura restaurācija – kroņluktura detaļu virsmu attīrīšana, bojāto vietu atjaunošana, noklāšana ar laku un pulēšana. Kroņlukturis tagad izskatās ļoti grezni un svētīgi.

Mūsu draudze grib pateikt sirsnīgu paldies Rēzeknes novada pašvaldībai par sniegto materiālo atbalstu – līdzfinansējumu kroņluktura atjaunošanas un restaurācijas darbos un Kultūras nodaļas vadītājai Inārai Pleikšnei par gudriem padomiem un atbalstu dokumentu noformēšanā.

Vēlamies pateikties arī restaurācijas meistariem Viktoram, Jānim un Matīsam Kalniņiem par kvalitatīvu un ļoti apzinīgu darbu.

Lai Jūs visus sargā Dievs par Jūsu centību, labsirdību un palīdz Jums katru dienu un katru brīdi!

Tiskādu vecticībnieku draudzes priekšsēdētājs Viktors Ščerbakovs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0