Tiskādu vidusskola piedalījās Radošuma nedēļā

Publicēts 03.05.2016

No 26.-30. aprīlim ar daudzpusīgiem pasākumiem visā Latvijā notika Radošuma nedēļa. Tās mērķis- apzināt sasaisti starp radošumu, izglītību, ekonomiku un Latvijas ilgtspējīgu attīstību mūsdienu pasaulē, sniegt atbalstu radošiem talantiem. Radošuma nedēļas ietvaros arī Tiskādu vidusskolā norisinājās vairāki radoši un izglītojoši pasākumi.

Tradicionāli jau otro gadu pie mums skolā viesojās Maltas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. 28. aprīlī visiem klātesošajiem bija iespēja klausīties pasaules klasiķu kompozīcijas jauno, talantīgo mūziķu izpildījumā.

Tiskādu vidusskola aktīvi darbojas Ekoskolas projektā, tāpēc no 27.-29. aprīlim Radošuma nedēļas ietvaros skolā tika organizētas Projektu dienas. Skolēni gatavojās teātru skatei ,,Zemes dienas”. Galvenie pasākuma uzdevumi bija sekmēt bērnu un jauniešu interesi par ekoloģiju un vides aizsardzību, veidot viņos attieksmi, vērtības un vēlmi pareizi rīkoties, aizsargājot un saudzējot dabu.

Pirms teātru skates skolā bija aplūkojama 1.-11. klašu izveidota afišu izstāde, notika mēģinājumi, kā arī jauno aktieru tērpu un dekorāciju sagatavošana.

Ļoti aktīvi un radoši teātru skatē piedalījās Ekoskolas pulciņa dalībnieki skolotājas Valentīnas Beļajevas vadībā.

Liels paldies visiem dalībniekiem, pedagogiem un klašu audzinātājām – Jeļenai Bažanovai, Gaļinai Žugunovai, Irēnai Dubovskai, Marijai Borisovskai, Ivetai Bondarei, Irīnai Ščerbakovai, Ļudai Ščemeļovai, Ludmilai Šmaukstelei, Marijai Ščemeļovai, Valentīnai Beļajevai, Žannai Čuhnovai par ieguldīto darbu, radošajām idejām un palīdzību skolēnu sagatavošanā Teātru skatei.

Pateicamies skolas direktorei Olgai Misevičai un direktores vietniecēm audzināšanas darbā Irīnai Ščerbakovai un Aleksandrai Kostinai par atbalstu šī pasākuma organizēšanā.

Visi klātesošie un dalībnieki šajās dienās guva milzum daudz pozitīvu emociju no krāšņajiem pasākumiem.

 

Benita Apkalne,
direktora vietniece mācību darbā 

f0to10 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto10

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0