Traktora Belarus -1025 un sniega lāpstas iegāde Nautrēnu pagasta komunālās saimniecības vajadzībām

Publicēts 03.02.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - Nr. NPP 2011/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš -  2011.gada 14.februārim plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde, c.Rogovka Nautrēnu pag., Rēzeknes nov.,  LV-4652
Iepirkuma priekšmets – traktora un sniega lāpstas iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Pretendents iesniedz piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldē pēc adreses: c.Rogovka Nautrēnu pag., Rēzeknes nov, pirmajā stāvā pie lietvedes
Kontaktpersona - Līvija Plavinska, tālr.29468107, e-pasts: livija.plavinska@inbox.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0