Transporta pakalpojumi sporta pasākumiem 2013.gadā

Publicēts 21.12.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/36
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 7.janvāris plkst.10.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – transporta pakalpojumi sporta pasākumiem 2013.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta -  Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Igors Derjagins, tālr.64607181, e-pasts: igors.derjagins@saskarsme.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0