“Tu navaicoj manis, kaids asu”. Francim Trasunam – 155

Publicēts 03.10.2019

Atzīmējot Franča Trasuna 155. gadadienu, 12. oktobrī Rēzeknē un Sakstagalā notiks atceres pasākumi. Godinot F. Trasuna darbību garīdzniecībā, plkst. 10.00 Sv. Mise Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, pēc tam – piemiņas brīdis Miera ielas kapos, kur zemes klēpī guldīts viens no Latgales un visas Latvijas 20. gs. sākuma dižgariem, atmodas celmlaužiem. Plkst. 14.00 svinīgs pasākums Trasuna dzimtajās mājās (šobrīd muzejā) “Kolnasāta”, Sakstagalā, ar dzeju, dziesmu un teātri, dzimtu un atmiņām.

Par cilvēku runā viņa darbi. Tāpēc trāpīgas šķiet paša Franča rakstītās dzejoļa rindas “Tu navaicoj manis, kaids asu.”

Noklusēts, ērtības labad lieku reizi nepieminēts un necelts pelnītā gaismā, gadu desmitiem Franča Trasuna vārds gūla zem piemirstības putekļiem. Taču tik spēcīgas, inteliģentas un daudzpusīgas personības dzīves laikā paveiktie darbi nav tik viegli dzēšami no vēstures lappusēm. Tāpēc patiess gandarījums, ka mūsdienās drīkstam zināt, atcerēties un runāt par Trasuna  – garīdznieka, politiķa, literāta, kultūras un sabiedriskā darbinieka – mūža darbiem.

Franča Trasuna dzimtajās mājās iekārtots muzejs “Kolnasāta”, kurš savu darbību aizsāka 20. gs. 80. gadu beigās, bet apmeklētājiem atvērts kopš 1992. gada. Dibināts, lai saglabātu un popularizētu Franča Trasuna vārdu un darbību, viņa dzimtas piemiņu.

Apskatāma ekspozīcija “Latgales lauku sēta. F. Trasuna dzīve un darbīgais mūžs”, kurā iespējams tuvāk iepazīt Trasuna dzīves gājumu, un pastāvīgā krājuma izstāde “Senie sadzīves priekšmeti”, kas ir daļa no Latgales zemnieku sētas kultūrvides raksturlieluma, ko ietver sevī muzeja ēku un teritorijas komplekss. Muzejs glabā arī unikālus krājuma priekšmetus: dzimtas relikvijas – traukus, mēbeles, darbojošos patafonu, 19.gs. pūra lādi un Latgales plecu lakatu kolekciju u.c.

Muzejs laipni uzņem ikvienu interesentu Sakstagalā, Kalna ielā 3, darba dienās no 8.00 – 16.30.

Sīkāk par gaidāmo pasākumu var uzzināt, zvanot 64640594, 28676917 vai rakstot kolnasata@inbox.lv

Ilona Akmentiņa,
F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktore

afisa.cdr

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0