Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Maltā

Publicēts 03.09.2012
PSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes nov. LV-4630 , Latvija, izsludina iepirkuma procedūru ar identifikācijas Nr.MDZKSU 01/2012  projektēšana un būvdarbi „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Maltā” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvdarbi, kas tiks realizēts Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, ES KF finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros.
Nolikumu var saņemt personīgi, sākot no 06.09.2012., katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00 ar pusdienu pārtraukumu no plkst.12.00-13.00 šādā adresē – Parka iela 10, Malta, Rēzeknes novads, LV 4630, uzrādot apmaksas dokumentu par nolikuma saņemšanu. Maksa par nolikuma saņemšanu 20,00LVL+ PVN, kas ieskaitāms  PSIA Maltas DZKSU  A/S GE Money Bank norēķinu kontā Nr. LV76BATR0051M00901700, bankas kods BATRLV2X ar norādi par nolikuma saņemšanu.  Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2012.gada 08. oktobrim plkst. 10.00, Parka ielā 10, Maltā, Rēzeknes novadā.
Kontaktpersona: Anna Pinka, tālr. 64631056  e-pasts: maltasdzksu@inbox.lv
Mūsu rekvizīti:
A/S GE MONEY BANK
kods: BATRLV2X
konts: LV76BATR0051M00901700
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0