Uļjanovas ciema parka labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma iekārtošana un brīvdabas vasaras estrādes būvniecība

Publicēts 14.01.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP 2011/1ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011.gada 24.janvāris plkst.12.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets: Uļjanovas ciema parka labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma iekārtošana un brīvdabas vasaras estrādes būvniecība
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagalā Sakstagala pagastā Rēzeknes novadā
Kontaktpersona: Olga Muravjova, tālr. 64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0