Uz vakanto Griškānu pagasta pārvaldes vadītāja amatu izvirzīti četri pretendenti

Publicēts 25.11.2015
Izvirzītie pretendenti. No kreisās: Vjačeslavs Dubovskis, Jeļena Ivanova, Ivars Arbidāns un Jānis Aleksāns

24. novembrī Griškānu pagasta kultūras namā pulcējās vairāki desmiti pagasta iedzīvotāju, lai izteiktu savas domas par to, ko gribētu redzēt kā nākamo Griškānu pagasta pārvaldes vadītāju. Jau vairākus gadus, mainoties kādas pagasta pārvaldes vadītājam, ir pieņemts nākamo vadītāju kandidatūras izvirzīt no pašu iedzīvotāju vidus, jo tad pārvaldnieka atbildība ir divkārša – ne vien pret novada pašvaldības vadību, bet arī pret pagasta iedzīvotājiem – tiešo darba devēju, kas uzticējis vadīt un attīstīt pagastu.

Iedzīvotāju sapulcē tika izvirzīti pieci kandidāti: Vjačeslavs Dubovskis, Jānis Aleksāns, Ivars Arbidāns un Jeļena Ivanova. Sevi kā amata kandidātu izvirzīja arī Jānis Ozols, taču pēc neilga brīža viņš pats savu kandidatūru arī atsauca.

Sapulces laikā pretendenti tika aicināti iepazīstināt ar sevi un īsumā izklāstīt savu redzējumu par Griškānu pagasta attīstību. Visi kandidāti gandrīz vienbalsīgi atzina, ka galvenais izaugsmes priekšnosacījums ir darbs – esošo darba vietu saglabāšana un jaunu darba vietu radīšana pagastā.

Vjačeslavs Dubovskis ir audzis un dzīvojis Griškānu pagasta Sprūževā, tāpēc viņš uzsvēra, ka ļoti labi saprot un var iedziļināties vietējās problēmās. Jānis Aleksāns Janopolē dzīvo jau piecus gadus un šobrīd strādā netālajā Čornajas pagasta tautas namā. Jānis uzskata, ka vislabāk darbi virzīsies tad, ja būs laba sadarbība gan starp pagasta iestādēm, gan iedzīvotājiem. Ivars Arbidāns piecus gadus strādā Griškānu pagasta pārvaldē par šoferi un ugunsdrošības speciālistu. Viena no viņa lielākajām priekšrocībām ir tas, ka jau vairākus gadus uz atvaļinājuma laiku viņš ir aizvietojis līdzšinējo pagasta pārvaldes vadītāju, tāpēc labi izprot pārvaldes darba specifiku. Arī Jeļena Ivanova ir dzimusi un augusi Griškānu pagastā. Viņa atzina, ka svarīgas ir prasmes un zināšanas, taču tikpat būtiska ir arī mīlestība un cieņa pret dzimto vietu.

  Šobrīd izvirzītajiem pretendentiem ir dota aptuveni nedēļa laika, lai sagatavotu nepieciešamos dokumentus dalībai konkursā, tostarp dzīves gājuma aprakstu jeb CV, augstāko izglītību un valsts valodas zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī Griškānu pagasta pārvaldes attīstības koncepciju.

Konkurss uz Griškānu pagasta pārvaldes vadītāja amatu notiks divās kārtās. Decembra sākumā pretendenti tiks aicināti uz Rēzeknes novada pašvaldību, kur rakstiska testa veidā tiks pārbaudītas viņu zināšanas par pašvaldības un pagasta pārvaldes darbu regulējošajiem normatīviem, iepirkumu organizēšanu, interešu konfliktu novēršanu, projektu īstenošanu, kā arī vispārīgās zināšanas par Griškānu pagastu un Rēzeknes novadu.

Lai izvērtēšana būtu pilnīgi objektīva, pretendentiem testi būs jāaizpilda un attīstības programma jāiesniedz anonīmi. Lai iedzīvotāji varētu būt droši, ka konkurss norisinās godīgi, pārvaldnieka atlases procesā kā novērotāji aicināti piedalīsies arī Griškānu pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvji.

Pēc tam, kad konkursa komisija izvērtēs testa rezultātus un attīstības programmas, labāko rezultātu ieguvējus aicinās uz konkursa otro kārtu – darba interviju. Pēc pārrunām pārliecinošākie pretendenti tiks virzīti uz Rēzeknes novada domes sēdi, lai deputāti izlemtu, kurš turpmāk vadīs Griškānu pagastu. Uzreiz pēc tam Griškānu pagastā tiks sasaukta vēl viena sapulce, kurā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar jauno pārvaldnieku.

Jāatgādina, ka jauns Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs tiek meklēts, jo līdzšinējā vadītāja Irēna Gžibovska pēc 19 darba gadiem Griškānu pagasta pārvaldē nolēmusi doties pelnītā atpūtā.

Madara Ļaksa
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Konkursa nolikums
Amata apraksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0