Uzņēmējdarbība

Rēzeknes novadā ir attīstīta daudzpusīga un plaša uzņēmējdarbība, vislielākais uzņēmumu skaits ir saistīts ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu. Daudzi uzņēmumi ir apvienojušies un darbojas dažādās kooperatīvajās sabiedrībās, lai veiksmīgāk konkurētu ar savu produkciju tirgū, citi, savukārt, izmanto Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) un Latgales Speciālās ekonomiskās zonas piedāvātās priekšrocības.

Pēc uzņēmējdarbības formas Rēzeknes novadā visvairāk darbojas zemnieku saimniecības (vairāk nekā puse reģistrēto uzņēmumu), kā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Kopumā Rēzeknes novadā patlaban reģistrēti 1668 uzņēmumi.

Katrā pagastā aktīvi darbojas mazie uzņēmumi, individuālie komersanti, mājražotāji, amatnieki. Rēzeknes novadā ir gleznaina daba, atpūtas iespējas pie ūdeņiem, daudz kultūrvēsturisko objektu, tāpēc arvien straujāk attīstās tūrisma uzņēmumi.

Senākā Rēzeknes novadā reģistrētā zemnieku saimniecība ir ZS „SALMAŅI”, no visām novada sabiedrībām ar ierobežotu atbildību vissenāk Uzņēmumu reģistrā reģistrēta SIA ražošanas komercfirma „NOOK, LTD”, savukārt starp akciju sabiedrībām vissenāk reģistrā reģistrēta AS „Ludzas mežrūpniecības saimniecība”.

Lursoft apkopotā informācija rāda, ka piecdesmit Rēzeknes novada uzņēmumiem izdevies piesaistīt arī ārvalstu tiešās investīcijas. Lielākais no tiem ir 2010. gadā reģistrētais Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA „LEAX Rēzekne”, kura pamatkapitālā 131,49 tūkst.EUR ieguldījis zviedru LEAX Group AB. Kopumā investīcijas Rēzeknes novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos ieguldījuši investori no 16 valstīm.

Kopš 2001.gada Rēzeknes novada lielākais uzņēmums nemainīgi ir Rēzeknes SEZ SIA “VEREMS”. Pērn uzņēmums apgrozīja 32,80 milj.EUR jeb par 1,89% vairāk nekā 2016. gadā. AS “LATVIJAS FINIERIS” piederošais uzņēmums 2017. gadā turpinājis palielināt saražotā saplākšņa daudzumu.

Rēzeknes novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2017. gadā:

1. Rēzeknes SEZ SIA „VEREMS”: 32,80 milj.EUR;

2. Rēzeknes SEZ SIA „LEAX Rēzekne”: 18,92 milj.EUR;

3. SIA “NB & BV Transport”: 4,28 milj.EUR;

4. AS „Ludzas mežrūpniecības saimniecība”: 4,22 milj.EUR;

5. SIA „BAIBIŅA”: 3,70 milj.EUR.

Rēzeknes novada pelnošākais uzņēmums arī pagājušajā gadā bijis Rēzeknes SEZ SIA „VEREMS”, kas ir arī lielākais darba devējs starp novada uzņēmumiem. Uzņēmumā ir ļoti zema kadru mainība un darbinieku skaits pēdējos gados tajā saglabājies praktiski nemainīgs. Iesniegtais gada pārskats rāda, ka 2017. gadā uzņēmumā strādāja 332 darbinieki.

Rēzeknes novada lielākie darba devēji pēc vidējā darbinieku skaita 2017. gadā:

1. Rēzeknes SEZ SIA „VEREMS”: 332 darbinieki;

2. Rēzeknes SEZ SIA „LEAX Rēzekne”: 188 darbinieki;

3. SIA „BAIBIŅA”: 88 darbinieki;

4. SIA „SPRŪŽEVA M”: 69 darbinieki;

5. AS „Ludzas mežrūpniecības saimniecība”: 69 darbinieki.

Šogad jau septīto gadu norisinās konkurss „Rēzeknes novada uzņēmums” ir viens no uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem, ko īsteno Rēzeknes novada pašvaldība, lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti. Konkursa uzvarētāji saņem īpašu balvu – dizaina objektu, kas ataino gaišo un reizē arī sarežģīto ceļu uz panākumiem. Balvu pēc Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas absolventa Aleksandra Rezvova idejas veidojis mākslinieks Norberts Kudiņš.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju aktivitāti, Rēzeknes novada pašvaldība un visas 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldes 2014. gada 8. jūlijā izveidoja nodibinājumu Lauku ekonomikas attīstības Rēzeknes novadā „LEARN” . Tā darbības mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā, atbalstīt mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās personas, kuras uzsāk un attīsta uzņēmējdarbību Rēzeknes novada teritorijā.