Publicēts 26.09.2018
Svecīšu vakari Rēzeknes novada kapsētās
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.07.2018
Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri Rēzeknes novadā
 Lasīt vairāk
majaslapai(BANER) Publicēts 28.06.2018
Veselīga dzīvesveida uzturēšanas bezmaksas nodarbību grafiks Rēzeknes novadā
 Lasīt vairāk
44166155_978687042318313_1156196885321482240_n Publicēts 19.10.2018
Mācību vizīte Rīgas bērnu zinātnes centrā TEHNOANNAS PAGRABI
Otrdien, 16. oktobrī Dricānu vidusskolas 4.-6. klases skolēni ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros devās mācību vizītē uz bērnu zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi” Rīgā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē traktoru FORD TW-30
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – traktoru FORD TW-30, valsts reģistrācijas numurs T7258LR, nosacītā cena ir 4500,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē autobusu MERCEDES BENZ O 305
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – autobusu MERCEDES BENZ O 305, valsts reģistrācijas numurs FP775, nosacītā cena ir 700,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Izsoles rezultāti
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē automašīnu OPEL ZAFIRA
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu OPEL ZAFIRA, valsts reģistrācijas numurs FU1857, nosacītā cena ir 300,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē automašīnu NISSAN ALMERA
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu NISSAN ALMERA, valsts reģistrācijas numurs DM5733, nosacītā cena ir 90,00 EUR, kas ir arī izsoles sākumcena.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Degvielas iegāde administrācijas transporta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2018/32
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.10.2018. līdz 11:30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde administrācijas transporta vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, 17.kabinets (pieņemamā telpa), Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv.
 Lasīt vairāk
346456-1024x656 Publicēts 19.10.2018
Piesakies apmācībām Latgalē un saņem līdz 5000 EUR savas idejas realizācijai
Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu valsts budžeta apakšprogrammas “Sabiedrības saliedētības pasākumi” ietvaros 2018. gada 16. novembrī Daugavpilī rīko projektu apmācības Latgales NVO pārstāvjiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2018
Par atļaujas sniegšanu otrās un trešās kategorijas šaušanas stenda darbībai SIA “OKSALIS”
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu “Par atļaujas izsniegšanu SIA “OKSALIS” otrās un trešās kategorijas šautuves stenda darbībai Čornajas pagastā”, Rēzeknes novada pašvaldība 2018. gada 18. oktobrī izsniedza atļauju Nr.11.2.6/197 SIA “OKSALIS”, reģ.Nr.42403025353, otrās un trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai, kas atrodas “Glans”, Treuhi, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads. Atļauja derīga no 18.10.2018. uz nenoteiktu laiku.
 Lasīt vairāk
DSC_0009 (1124 x 750) Publicēts 19.10.2018
Rēzeknes novada pašvaldības piekritīgās, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0441 Silmalas pagastā nomas tiesību izsole
 Lasīt vairāk