VAKANCE: Čornajas kultūras nama vadītājs

Publicēts 28.03.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde aicina darbā uz noteiktu laiku Čornajas kultūras nama vadītāju.
Prasības pretendentam:
1) Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
2) Zināšanas, pieredze un prasmes kultūras darba organizācijā, organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;
3) Kultūras jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
4) Teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
5) Iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
6) Precizitāte, augsta atbildības sajūta, komunikabilitāte, pašiniciatīva un prasme racionāli organizēt savu darbu;
7) Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Darba pienākumi:
1) Organizēt un vadīt Čornajas tautas nama darbu, sastādīt pasākumu plānus un tos realizēt;
2) Sagatavot apstiprināšanai tautas nama budžeta plānu un kontrolēt tā izpildi;
3) Plānot, koordinēt un vadīt kultūras un sporta pasākumus, valsts un tradicionālo svētku, kultūrvēsturisko pasākumu un tautas ieražu svētku norisi;
4) Organizēt pulciņu un pašdarbības kolektīvu darbību;
5) Nodrošināt rīkoto pasākumu saturisko un māksliniecisko līmeni;
6) Veidot un nostiprināt tautas tradīcijas;
7) Ievērot kultūras iestāžu darbību reglamentējošos normatīvos aktus.
Pretendentiem dokumentus: pieteikuma anketu, dzīves un darba aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas un Čornajas ciema kultūras un sporta dzīves attīstības redzējumu iesūtīt pasta sūtījumā, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Čornajas kultūras nama vadītāja amatu” līdz 2018.gada 17.aprīļa plkst.12.00 Čornajas pagasta pārvaldē: Miera ielā 5, Čornajā, Čornajas pagastā, darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.30, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu: info@cornaja.lv

Kontakttālrunis: 64637598 vai 64637599.

Nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0