VAKANCE: Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktors

Publicēts 28.09.2015

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvalde izsludina atklātu konkursu uz Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktora amatu.  Konkursa pretendenti līdz 2015. gada 9. oktobrim, plkst.12.00 iesniedz Sakstagala pagasta pārvaldē pieteikuma anketu, parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta izstrādātu Sakstagala pagasta Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” darbības attīstības piedāvājumu pieciem gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Pretendentiem izvirzāmās prasības:

Par Sakstagala pagasta Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktoru var būt persona:

  •  kura ieguvusi augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību;
  • kurai ir augstākā līmeņa Latvijas Republikas valsts valodas un labas kādas svešvalodas zināšanas;
  • kurai ir zināšanas un izpratne par muzeja darbību un funkcijām;
  • teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes;
  • labas darba organizatora un vadības prasmes;
  • laba reputācija.

Konkursa pieteikumu pretendents var iesniegt personīgi, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi: “Pieteikums konkursam uz vakanto Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktora amatu”, Sakstagala pagasta pārvaldes lietvedei, vai arī nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursam uz vakanto Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktora amatu”, Sakstagala pagasta pārvaldei – Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4638 (pasta zīmogs ne vēlāk kā līdz 2015. gada 7. oktobrim); Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniska dokumenta veidā uz Sakstagala pagasta pārvaldes oficiālo pasta adresi: info@sakstagals.lv.

Pretendentu atbilstību Sakstagala pagasta Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktora amatam izvērtēs ar Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumu izveidota vērtēšanas komisija. Vērtēšana notiks divās kārtās.

I kārta – Pretendentu atlase;

II kārta – intervija.

Pretendentu, kurš ieguvis visaugstāko Komisijas novērtējumu, Sakstagala pagasta pārvalde apstiprina amatā, saskaņojot kandidatūru Latvijas Muzeju padomē (Muzeju likuma 11.punkts). Ja Komisija noraida visu Pretendentu vērtējumu, tiek izsludināts jauns Konkurss.

Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta” dibināts 1992. gadā, lai saglabātu un popularizētu izcilā Latgales garīdznieka, politiķa, kultūras un sabiedriskā darbinieka Franča Trasuna, viņa dzimtas un laikabiedru, kā arī novada vēsturisko liecību piemiņu.

Konkursa nolikums
Pieteikuma anketa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0